WebDoc: fer perdurable el teu esdeveniment, amb Tomàs Cascante

Un WebDoc és un reportatge periodístic publicat en una One-Page Website, centrat en un Tema Específic o en la cobertura d’un Esdeveniment, Fira o Congrés que recopila testimonis i resums de presentacions, i declaracions d’organitzadors, ponents, expositors i participants. La seva finalitat és assegurar la perdurabilitat i accessibilitat de la informació i els coneixements compartits, més enllà de la data de conclusió de l’esdeveniment.


···

Podcast Escucha el Mundo Digital a través de nuestros podcast

Audio·Entrevistas a personajes destacados de la Innovación, la Digitalización y la Ciencia

Programa semanal de Ràdio FM · duración 25 minutos · idioma: catalán

Encuestas o Sondeo de opinión · Audio entrevistas individualizadas a 5-10 personas · Todas responden al mismo cuestionario

Encuestas o Sondeo de opinión · Audio entrevistas individualizadas a 5-10 personas · Todas responden al mismo cuestionario

Encuestas o Sondeo de opinión · Audio entrevistas individualizadas a 5-10 personas · Todas responden al mismo cuestionario

Scroll al inicio