Comença 2024, Liliana Arroyo ens parla de la situació de la dona enfront de les TIC i anuncia el panorama digital per al 2024

En l’entrevista a Liliana Arroyo, es debat sobre la dona en l’àmbit tecnològic, destacant la persistent bretxa de gènere. Tot i representar aproximadament el 50% de la població, les dones pateixen descompensacions en contractacions i salaris en el sector TIC. Això reflecteix estereotips i barreres que impedeixen la seva plena inclusió i progrés. S’enfatitza la necessitat de canviar narratives, oferir referents femenins i promoure una major inclusió des de l’educació primària. Iniciatives i premis busquen visibilitzar i empoderar les dones, avançant cap a una societat tecnològica més igualitària i inclusiva.
play

Podcast Escucha el Mundo Digital a través de nuestros podcast

Audio·Entrevistas a personajes destacados de la Innovación, la Digitalización y la Ciencia

Programa semanal de Ràdio FM · duración 25 minutos · idioma: catalán

Encuestas o Sondeo de opinión · Audio entrevistas individualizadas a 5-10 personas · Todas responden al mismo cuestionario

Encuestas o Sondeo de opinión · Audio entrevistas individualizadas a 5-10 personas · Todas responden al mismo cuestionario

Encuestas o Sondeo de opinión · Audio entrevistas individualizadas a 5-10 personas · Todas responden al mismo cuestionario

Scroll al inicio