Un milió d’euros per a l’emprenedoria digital femenina catalana

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha obert la convocatòria de subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital amb una dotació d’un milió d’euros, el doble que en la primera edició. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el 5 d’octubre i compta amb novetats pel que fa a les condicions per presentar-s’hi.

L’objectiu d’aquests ajuts és el d’impulsar l’emprenedoria digital femenina per tal d’augmentar la presència de les dones en l’àmbit tecnològic i s’emmarquen en el Pla DonaTIC. Cada empresa beneficiària podrà optar a una quantitat d’entre 15.000 i 35.000 euros, que s’esgotaran quan s’arribi al milió d’euros, el pressupost total.

Les empreses que sol·licitin aquestes ajudes han de tenir, com a mínim, una dona amb participació accionarial d’un mínim del 50% a l’empresa i que estigui dins l’equip directiu de la companyia, així com tenir el compromís de creixement de la mateixa empresa.

Cada empresa beneficiària podrà optar a una quantitat d’entre 15.000 i 35.000 euros

A més, han de tenir entre un i cinc anys de vida i han d’estar constituïdes com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral, societat cooperativa, societat limitada unipersonal o persona autònoma. Aquestes dues últimes són novetats de la convocatòria del 2022. Per optar a aquesta línia no poden haver-se beneficiat d’aquesta subvenció amb anterioritat i ha de tractar-se d’una companyia de base tecnològica amb potencial de creixement.

Les ajudes d’aquesta línia d’emprenedoria digital femenina van dirigides a la validació de la tecnologia i el model de negoci dels beneficiaris, així com al llançament de nous productes o la posada en marxa de projectes per accedir a rondes de finançament. També poden destinar-se a les actuacions necessàries per al desenvolupament del pla d’empresa, les proves de producte, el desenvolupament de línies pilot i altres activitats innovadores per entrar al mercat.

(Recorte de prensa)
El original de esta noticia se ha publicado en ESPAI MEDIA


BARCELONADOT no se hace responsable de la información
que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna
frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente
exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio