Trencant mites per avançar en l’Administració digital / Ester Manzano Peláez

original  Blog d’Administració Digital

Us volem donar la benvinguda a aquest nou espai d’Administració digital, a través del qual volem compartir amb vosaltres els nostres aprenentatges i les nostres experiències, fruit d’aquest procés de transformació al qual s’enfronten les nostres organitzacions, que va, del model industrial que ens ha inspirat i guiat fins ara, cap al model digital que ha impregnat les nostres administracions amb nous valors, competències i maneres de fer.

Tota una aventura que hem d’experimentar, que ens fa sortir de la nostra zona de confort i que, en algunes ocasions, desperta els nostres neguits. Com veieu, es tracta de passar a l’acció, però quina és la nostra actitud? Com diu un proverbi àrab, busquem la manera o ens centrem en les excuses?

Si us sembla, podríem començar per trencar una sèrie de mites o frases que, de ben segur, molts de vosaltres heu escoltat i que són limitants per avançar en l’Administració digital:

  • Hem d’esperar el relleu generacional: les nostres administracions estan plenes de talent, tot i que és cert que ens falten nous perfils professionals que el sector privat fa un temps que està incorporant a les seves organitzacions, també és cert que es poden trobar les fórmules per anar incorporant aquests perfils concrets. El gran repte està en com aconseguir que el personal adquireixi les competències necessàries per exercir les seves funcions i donar resposta a les demandes actuals de la societat. Aquesta adquisició de competències no és una qüestió d’edat, però sí que ho és d’actitud davant les noves demandes. De veritat pensem que només serà possible la transformació amb el relleu generacional? Si és així, anirem molt tard i l’Administració es quedarà enrere, perquè la societat no pot esperar i menys en aquesta societat de la immediatesa. Per tant, es tracta de posar els mitjans necessaris per gestionar el canvi de manera continuada i que els nostres coneixements no es quedin obsolets. Cal que les tasques que es desenvolupen en el lloc de treball permetin aprendre i adquirir noves competències, i una nova manera de fer a l’Administració.
  • La simplificació no ens ajuda a transformar: sembla que la paraula simplificació ha quedat difuminada en els processos de transformació, malgrat que el seu poder és molt gran. Els processos de simplificació són els que ens ajuden a plantejar-nos què estem fent i com ho fem, a identificar els punts crítics, les tasques innecessàries, l’adequació dels mitjans que estem utilitzant i, fins i tot, les persones involucrades. La simplificació ens obre la porta a cocrear i dissenyar els nostres serveis de manera diferent, ja que, per exemple, no és el mateix oferir un servei presencialment o digitalment.
  • L’aplicació de la intel·ligència artificial no és viable en el sector públic: la introducció de la intel·ligència artificial suposa un salt endavant, però ha de venir acompanyada del desplegament d’un model de govern de les dades que ens permeti tenir dades úniques, de qualitat, fiables, etc., de l’ètica en l’ús d’aquestes dades, de l’anàlisi contínua i la transparència en els nostres algoritmes per saber com es comporten i com estan aprenent per evitar possibles biaixos, de seguiment i control en la utilització d’aquests algoritmes. L’aplicació de la intel·ligència artificial és necessària i viable en el sector públic sempre que s’assentin les bases de treball i els mecanismes necessaris per prevenir i corregir amb la màxima celeritat possible possibles biaixos. La intel·ligència artificial ens obre noves oportunitats i possibilitats per conèixer millor les necessitats i adequar els serveis públics.
  • Hem de digitalitzar de manera accelerada per transformar: la introducció de la tecnologia en les nostres organitzacions és una palanca acceleradora per a la transformació, però per si sola la digitalització no té aquest poder. Ha de ser l’organització la que expressi les seves necessitats, a partir del disseny dels serveis públics, i que l’àmbit tecnològic proposi solucions per respondre a aquestes necessitats; solucions que han de ser assimilades i utilitzades per l’organització que ha d’adequar les seves maneres de fer per treure-li el màxim rendiment. Es necessita, doncs, un treball conjunt entre el negoci i l’àmbit tecnològic, que és el que porta a aquesta acceleració per transformar.

Es tracta, doncs, d’una actitud, d’una manera de fer que ens ajuda a trencar mites i que ens permetrà avançar en l’Administració digital, a través de quatre palanques que si es treballen de manera conjunta poden fer possible el que sembla impossible: les persones, els processos, les dades i la tecnologia.

I és que “Qui vol fer alguna cosa, troba la manera. Qui no vol fer res, troba una excusa” (proverbi àrab).

Ester Manzano Peláez
Directora general d’Administració Digital

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio