Susana Prado / INETUM / Com ha estat 2020 i com veus 2021 segons les empreses consultores?

  • por


Susana Prado directora general de INETUM Catalunya, fa un breu repàs a la activitat econòmica i empresarial de 2020 i analitza com pot ser 2020 sota el prisma de les empreses consultores. Prat és membre de la junta directiva de ACEC, la patronal de les empreses consultores de Catalunya.

ACEC es defineix com la veu col·lectiva de les Empreses Consultores de Catalunya, ocupant a més de 40.000 persones, professionals d’alt valor afegit i té un impacte econòmic de més de 3.000MEUR a Catalunya.
Otros artículos de interés
Etiquetas: