Saltar al contenido

Presentació del servei públic de Ciberseguretat

Haus Kubus mit Holzelementen am Abend

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es va posar en marxa de manera efectiva en data 1 de gener de 2020 i s’ocupa d’executar les polítiques públiques en matèria de Ciberseguretat i desenvolupar l’estratègia de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya.

En el marc de les seves funcions i atribucions, l’Agència és l’encarregada d’establir el servei públic de ciberseguretat i treballa per garantir i augmentar el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya, així com la confiança digital dels ciutadans.

És en aquest marc de treball en el que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya prepara un ventall de nous serveis per facilitar a les corporacions locals les tasques de Ciberseguretat incorporades en els serveis digitals que ofereixen, com ara eines de protecció de les infraestructures dels ens locals davant atacs informàtics, recursos formatius i informatius disponibles i els serveis de resposta ràpida a incidents de ciberseguretat.

La presentació es va fer el passat 29 octubre 2020