OPINAUTA #002
Data límit per gravar:
16 gener 2022 a les 23;00h.
Idioma:
Català – s’admet també castellà

Creus que el KIT DIGITAL serà efectiu per facilitar la transformació digital de les Pymes? Sí? No?, per què?

OPINAUTA és un espai d’opinió obert, en el qual els participants opinen sobre el tema que cada setmana es planteja.
Les respostes són en àudio i el temps d’enregistrament establert és d’un màxim de 2 minuts.

No garantim la publicació de totes les respostes que ens arribin. Només es publicaran les respostes que a criteri de la redacció de BARCELONADOT aportin més valor al tema proposat.
Les respostes seleccionades es publicaran cada dijous a BARCELONADOT