Nou impuls de la innovació urbana a Barcelona

El món està en canvi constant, i la crisi de la covid-19 ha intensificat encara més aquesta tendència i ha generat un escenari d’incertesa excepcional d’escala global, amb una incidència especial a les ciutats. En aquest procés de transformació, ens trobem en un nou escenari on han canviat les preguntes i estem obligats a innovar en les respostes. Estan canviant les necessitats socials, i hem d’idear noves polítiques, una nova oferta pública que respongui a les noves demandes ciutadanes.

La nova Mesura de govern d’impuls de la innovació urbana a Barcelona (octubre del 2021) es presenta en un moment en el qual el Govern de la ciutat ha demostrat estar a l’altura per fer front a l’emergència generada per la crisi sociosanitària, responent amb una governança àgil, flexible i democràtica, i també està liderant aquest canvi amb proactivitat i valentia, per fer de Barcelona una ciutat més saludable, sostenible, competitiva, equitativa, connectada i responsable.

La mesura organitza els instruments de què disposa l’Ajuntament de Barcelona per accelerar aquest canvi, innovar els serveis, els processos i la governança, i accelerar la innovació a la ciutat i amb la ciutat.

Barcelona impulsa la innovació perquè aquesta esdevingui una palanca de transformació i acceleració al servei de la millora de la qualitat de vida de les persones, la lluita contra l’emergència climàtica i el foment de la resiliència urbana.

Aquestes són les línies d’actuació:

  • Innovar internament a l’Ajuntament, promovent un canvi en la cultura innovadora de l’Administració.
  • Innovar amb tot l’ecosistema, impulsant la innovació amb la ciutat i les seves persones.
  • Innovar en la gestió pública, estructurant metodologies i articulant nous instruments per impulsar la innovació.
  • Accelerar els processos d’innovació, impulsant la ciutat com a espai natural per a l’experimentació.

I aquestes, algunes de les accions destacades previstes a la mesura:

  • Creació de la figura dels agents d’innovació, persones que ja formen part dels equips municipals i que s’encarregaran d’impulsar la innovació en el seu àmbit.
  • Llançament de reptes urbans, metodologia per testar pilots i trobar solucions a una necessitat que requereix una crida a l’ecosistema innovador, ja que el producte o servei buscat no existeix en el mercat.
  • Posada en marxa del Laboratori d’Innovació, eina oberta i instal·lada al centre d’innovació urbana Ca l’Alier per investigar, assajar i desenvolupar serveis urbans innovadors. Permetrà accelerar la generació de projectes de millora urbana que necessitin proves pilot prèvies en entorns reals per optimitzar-ne i millorar-ne el funcionament.

La mesura vol convertir la innovació en el motor de la transformació econòmica, tecnològica i social de Barcelona, i en l’eina per consolidar la ciutat com a referent europeu i global.

Consulta la Mesura de govern d’impuls de la innovació urbana a Barcelona (PDF)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio