Només el 12% de les empreses catalanes subjectes a la Llei d’igualtat tenen un 40% de dones en el consell d’administració

El percentatge d’empreses segueix invariable els darrers 7 anys i no mostra una tendència creixent. 

La dona continua estant infrarepresentada en els llocs directius i consells d’administració a les empreses catalanes i, a més a més, aquesta desigualtat no s’està corregint. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi Presència de dones en consells d’administració i càrrecs directius a les empreses de Catalunya, a partir de les dades facilitades per Informa D&B de 188.975 societats amb seu social a Catalunya. 

L’estudi analitza la presència de dones als llocs directius i als consells d’administració en aplicació de la llei d’Igualtat de 2007 i el Reial decret-llei 6/2019, que estableix en l’art. 75 que “Les societats obligades a presentar comptes de pèrdues i guanys no abreujatsprocuraran incloure en el seu Consell d’Administració un nombre de dones que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes (40%-60%)”. 

Només el 12% d’empreses subjectes a la llei compleixen amb la paritat en el consell d’administració  

De les 2.657 societats catalanes subjectes a l’art. 75 de la llei d’Igualtat1, només 319 empreses (el 12%) té un 40% de dones al consell d’administració. Aquest percentatge del 12% pràcticament no ha variat en els darrers 7 anys i, per tant, no s’observen avenços importants des de l’aprovació de la llei d’Igualtat el 2007. 

Presència femenina en els consells d’administració i llocs directius a les empreses catalanes  

Les dones són el 17,2% en els Consells d’administració, tant de les empreses de més de 250 treballadors com de les empreses de 50 a 250 treballadors. Per tant, no s’observa una relació positiva entre grandària empresarial i presència femenina en llocs de responsabilitat, malgrat que les empreses de més de 250 treballadors han tingut més temps per adaptar-se a la normativa i per veure els resultats de l’aplicació dels plans d’igualtat.  

En el conjunt de societats mercantils, la presència femenina en els consells d’administració és el 25,3% (a les empreses públiques el 29,8%), i en els càrrecs directius del 22,8%. En el càrrec de Presidència les dones són únicament el 18,5% i en la Direcció General el 15,3%.  

No obstant això, les empreses que tenen més paritat al consell d’administració també tenen més dones al comitè de direcció: en empreses amb més del 40% dones al consell d’administració, les dones representen el 55% en el comitè de direcció, mentre que en les que tenen menys del 40% de dones al consell, són només el 15% en la direcció. 

Els percentatges més alts de directives s’observen en la direcció de publicitat, recursos humans, qualitat, màrqueting i financera (29-39%), mentre que els més baixos es donen en la direcció tècnica, producció, comercial, direcció general, informàtica i operacions (entre el 12-18%). 

En el sector TIC la bretxa de gènere en els llocs de responsabilitat s’amplia  

 La presència femenina en els llocs de responsabilitat al sector TIC és menor que a la de la resta d’empreses:  

 

  • Només el 13,5% de dones als consells d’administració de les empreses TIC enfront al 25,7% a la resta d’empreses.  
  • Només el 19,6% de llocs directius en les empreses TIC enfront al 22,9% a la resta d’empreses.  

Al sector TIC, el percentatge de dones a la direcció general i al capdavant del departament tècnic, comercial o d’informàtica, se situa en el 10% o inferior, lluny del 40% que representen en les direccions de publicitat o recursos humans, i de la mitjana del 19,6% al conjunt dels llocs directius al sector TIC. A la segregació horitzontal se suma la segregació vertical, que en el cas del sector TIC és fins i tot més important en les ocupacions estrictament tècniques i tecnològiques. 

Neix l’Escola d’Igualtat, un espai per contribuir a la transformació de l’empresa del futur  

Per tal de començar a capgirar les dades i fomentar la presència de la dona en els càrrecs de decisió de l’empresa, que a hores d’ara és força reduïda i presenta anys d’estancament, l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Barcelona ha decidit fer un pas endavant posant en marxa la primera Escola d’Igualtat, un espai que té per objectiu formar, assessorar, mentoritzar i acompanyar a les empreses en la formació d’igualtat. 

L’Escola d’Igualtat neix de la necessitat de les empreses i organitzacions per formar agents d’igualtat i especialistes amb una base feminista i econòmica des d’una vessant teòrica, científica i pràctica. 

De fet, des de l’ODEE s’advoca per entendre i confeccionar els plans d’igualtat empresarials com un instrument de transformació de la cultura empresarial; concebent a l’empresa com a motor de canvi de les persones i de la societat i no com un tràmit obligatori per accedir als contractes amb l’administració pública.  

Per aquest motiu, el primer curs de l’Escola d’Igualtat se centrarà en els Plans d’Igualtat a l’empresa i tractarà d’elaborar diagnosis i plans d’igualtat adaptats a les diferents casuístiques de l’empresa, així com també analitzar en clau de gènere els diferents àmbits de l’empresa i prendre consciència i saber combatre els estereotips de gènere que dificulten el bon clima de treball. 

Sobre l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra 

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona ha estat pioner en promocionar la igualtat en clau de gènere en el món empresarial i organitzatiu, creador d’eines d’apoderament com la Plataforma de Conselleres i Directives, el Consell de Conselleres, fòrums i jornades empresarials en clau de gènere i creador d’indicadors econòmics en clau de gènere que donin xifres i dades reals indiscutibles de la situació de les dones en el sistema empresarial. Ara, ha decidit continuar sent pioner un cop més i engegar l’Escola d’Igualtat. 

Esta noticia se publicó originalmente en: LA CAMBRA

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio