Saltar al contenido

Neix la Direcció General de Nació Digital

0000

El Govern aprova la reestructuració del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que inclou la creació de la Direcció General de Nació Digital

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori que, entre altres novetats, preveu la creació d’una àrea específica per posicionar Catalunya com a país capdavanter en l’àmbit digital. Es tracta de la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana, que s’encarregarà d’impulsar les polítiques de millora urbana dels pobles i ciutats de Catalunya i fomentar la implementació de les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com de liderar les polítiques i els programes d’impuls de les tecnologies referents a les ciutats i territoris intel·ligents.

La nova direcció general també impulsarà l’activitat de l’Assemblea Urbana de Catalunya, dirigirà, coordinarà i farà el seguiment de la política per a la implementació de l’Agenda Urbana de Catalunya i promourà la integració a pobles i ciutats de les polítiques sectorials.

Aquesta àrea ha de vetllar per aportar una visió transversal, tenint en compte el conjunt de polítiques promogudes per la resta de secretaries del Departament i les actuacions que desenvolupen.

Vetllar pel bon funcionalment de les delegacions territorials

Aquesta direcció general dependrà de la nova Secretaria d’Estratègia, Informació i Coordinació Territorial, que entre altres funcions, assumirà el lideratge de la política de vertebració territorial treballant coordinadament amb les delegacions territorials del Govern. Aquesta Secretaria, a més, comptarà amb la Direcció General d’Actuacions Territorials Estratègiques.

L’estructura del Departament

D’aquesta manera, hi haurà aquestes secretaries generals:

  • Secretaria General.
  • Secretaria d’Estratègia, Informació i Coordinació Territorial
  • Secretaria de Polítiques Digitals.
  • Secretaria de Territori i Mobilitat.

La Secretaria de Polítiques Digitals estarà integrada per la Direcció General de Societat Digital, la Direcció General d’Innovació i Economia Digital i la de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, així com la Sub-direcció General d’Infraestructures Digitals i de Comunicacions Electròniques i la Sub-direcció General de Suport a la Gestió.

A la Secretaria de Territori i Mobilitat estaran adscrites la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, la de Polítiques de Muntanya i del Litoral, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, la de Transports i Mobilitat i la Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures i Serveis de Mobilitat.

D’altra banda, estan adscrites al Departament les entitats següents: el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació; l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya; l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; Infraestructures Ferroviàries de Catalunya; Ports de la Generalitat de Catalunya; l’Incasòl i l’Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

També resten inscrits CIMALSA i Aeroports Públics de Catalunya, així com els consorcis següents: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE); Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità, del Camp de Tarragona, de l’Àrea de Girona i de l’Àrea de Lleida; consorcis dels ports de Mataró i Portbou; consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya; el del Parc de l’Espai d’interès natural de Gallecs; Consorci de l’Observatori del Paisatge i Consorci Patronat de la Vall de Núria.

Finalment, hi ha adscrits al Departament la Fundació i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya i la Fundació Observatori de l’Ebre.

D’altra banda, l’organisme independent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades es relacionarà amb el Govern mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.