Les startups tecnològiques que han rebut finançament d’ACCIÓ creen 500 llocs de treball i obtenen 73 MEUR d’inversió en quatre anys

Es tracta de 86 startups tecnològiques, majoritàriament ‘deep tech’, que han rebut un ajut directe de 75.000 euros de la línia Startup Capital d’ACCIÓ per impulsar el seu creixement

  • És l’única línia d’ajuts a Catalunya que dona suport directe a les startups tecnològiques en fase inicial per cobrir el risc dels primers mesos de vida en el seu procés d’arribada a mercat
  • 25 noves startups nascudes durant la pandèmia acaben de rebre l’ajut Startup Capital d’enguany, que compta amb un pressupost de gairebé 2 milions d’euros

Les startups tecnològiques catalanes que han rebut el suport de la línia d’ajuts Startup Capital d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball- han creat 500 llocs de treball i aconseguit més de 33,5 milions d’euros d’inversió privada i 39,5 provinent d’organismes públics (sobretot de fons europeus) des del 2017, quan es va posar en marxa aquesta iniciativa. Les quatre convocatòries d’ajuts han comptat amb un pressupost total de 8,4 milions d’euros i han permès donar suport a 86 startups catalanes, majoritàriament deep tech.

Amb la iniciativa Startup Capital, que contempla un ajut directe de fins a 75.000 euros per cada empresa emergent, la Generalitat de Catalunya té per objectiu impulsar el creixement de les startups tecnològiques catalanes en fase inicial. Així, cobreix el risc dels seus primers mesos de vida en el seu procés d’arribada a mercat.

Les 86 startups catalanes beneficiàries dels ajuts basen els seus productes i serveis en coneixements científics i tecnològics resultat de processos de recerca i desenvolupament i que tenen un potencial transformador. En aquest sentit, desenvolupen tecnologies en els àmbits de la salut (32,1%), la digitalització (30,4%), el medi ambient (15,2%), la manufactura (11,6%), l’alimentació (6,3%) i la mobilitat (4,5%).

Segons el director general d’Innovació i Emprenedoria del Departament d’Empresa i Treball, Lluís Juncà i Pujol, “des del sector públic hem de donar suport als primers mesos de vida dels projectes de les startups amb un fort component tecnològic i transformador, sobretot les deep tech, que és quan han de fer front a més risc, perquè puguin sobreviure, créixer i aixecar rondes d’inversors privats”. “Aquest tipus d’empreses emergents necessiten un volum rellevant d’inversió per poder desenvolupar la seva tecnologia per després poder-la portar al mercat, per això és clau garantir-ne el creixement i validar la seva tecnologia”, apunta. Per Juncà, “aquestes tecnologies passen a ser fonamentals per resoldre els reptes als quals haurem de fer front al llarg del segle XXI com descarbonitzar l’economia, retardar o revertir l’envelliment o alimentar 10.000 milions de persones en un planeta més sec”.

Precisament, ACCIÓ acaba de destinar 2 milions d’euros en ajuts a 25 noves startups tecnològiques catalanes nascudes durant la pandèmia en el marc de la darrera convocatòria de la línia Startup Capital. Es tracta d’Insfeed BiotechApolo AnalyticsReal Deal MilkAffirma BiotechLuxQuanta TechnologiesProcess TalksMapsi PhotonicsSixsenso TechnologiesAldoratechMicrowave Sensors and ElectronicsKeyboticTrialing HealthA Thousand ColibrisThe Smart LollipopTreellum TechnologiesUni-largeHealth CircuitManina MedtechFeedmyfeedsUnited GamersKeep Life SimpleBio2coatEos Smart ConnectivityAlgeko Technologies i Lobelia Earth.

Creix l’ecosistema de startups a Catalunya

Segons un estudi presentat recentment per ACCIÓ, a Catalunya hi ha actualment 1.900 startups (2021), un 11,4% més que el 2020 i un 26,4% més que el 2019, abans de la pandèmia provocada per la Covid-19. L’informe apunta que les empreses emergents catalanes ocupen 19.300 persones (dades 2020, les últimes disponibles), un 10% més que el 2019. És a dir, el 2020 es van crear 1.800 nous llocs de treball en les empreses emergents catalanes, tot i la situació provocada per la pandèmia.

En aquest sentit, la facturació de les empreses emergents també ha registrat aquesta evolució. Si el 2018 el 77% de les startups catalanes facturava menys de 500.000 euros, el 2020 aquest percentatge s’ha situat al 67%, augmentant d’aquesta manera els trams d’empreses que facturen més. Tot i la crisi de la Covid-19, la facturació global de les startups catalanes es va mantenir estable el 2020 amb un volum de 1.710 milions d’euros. Per sectors, les startups catalanes es dediquen principalment a la salut (16% del total), les solucions empresarials-software (13%) i les TIC (7%). Destaquen també les empreses que treballen en els àmbits dels viatges i l’oci (6%), les fintech (5%), el foodtech (5%) i l’energia (5%).

Esta noticia se publicó originalmente en: ACCIÓ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio