Les consultes als conjunts de dades dels portals de dades obertes que ofereix l’AOC, ja estan disponibles

Més de 1200 ens locals catalans ja fan us del portal de transparència que ofereix l’AOC, que inclou a més el portal de dades obertes. D’aquests 1200 ens, una trentena l’autogestionen, és a dir, creen i mantenen els seus propis conjunts de dades.

Actualment hi ha més de 300 conjunts de dades disponibles als diferents portals de dades obertes, cinquanta dels quals són proveïts directament per l’AOC i que ens serveixen per alimentar els diferents portals de transparència de manera automàtica.

De conjunts pròpiament creats pels ens ja n’hi ha més de 250 i inclouen aspectes tant diversos  com “llicències d’obra sol·licitades”,  “treballs de la brigada municipal segons any”  “locals buits disponibles a la ciutat” o “població de la ciutat”.

Com podem conèixer els conjunts de dades més consultats, o aquells més descarregats?

L’informe “Accessos als conjunts de dades” ofereix informació sobre quins són els conjunts de dades més consultats.També ofereix el detall dels accessos als diferents conjunts de dades de tots els portals de dades obertes proveïts per l’AOC, i s’actualitzarà amb caràcter mensual.

L’informe inclou informació del 100% de portals disponibles, és a dir, tant si són portals d’ens que ja disposen d’autogestió, i publiquen per tant informació pròpia, com si són ens que tenen un portal de dades obertes genèric, entés com portal “per defecte” vinculat al de transparència , i per tant amb només informació origen AOC destinada a l’automatització d’ítems del portal.

L’informe “Accessos als conjunts de dades” és molt visual, senzill i pràctic i permet conèixer l’estat de la qüestió en dades obertes dels diferents portals existents.

 

Nou informe d’accessos a dades obertes (portal AOC)

 

Les dades que recull són només dels portals de dades obertes que ofereix l’AOC, sovint molt poc promocionats des dels ens locals. Tot i això, i si tenim en compte les dades dels darrers 12 mesos, podem veure que ja hi ha hagut més de 20.000 consultes.

És especialment significativa la consulta als conjunts associats a “convocatòries de personal”, “tramitació de pressupostos i plantilles”, “contractes”, i “Padró municipal per municipi, any i sexe”, tots ells conjunts de dades que alimenten els ítems automàtics del portal de transparència.

 

Detall dels conjunts de dades més consultats

 

A nivell de conjunts de dades propis, cal destacar que el primer conjunt que trobem és el “Registre d’entitats ciutadanes” de l’Ajuntament de Rubí, amb 326 consultes. Rubí és també l’Ajuntament amb el portal de dades obertes amb més consultes, superant les 1.500 en els darrers 12 mesos.

Un altre recurs que ofereix l’informe és una gràfica de l’evolució temporal de les consultes a conjunts dades. La consulta es pot fer pel total de conjunts de dades, per un ens en concret, o fins per un conjunt de dades concret, i mostra els ens on estroba disponible i valors d’ús.

L’informe permet fer la selecció per a diversos ens i/o conjunts de dades utilitzant  CRTL+selecció, i poder comparar els accessos al portal per nombre d’habitants, any i mes.

Esperem que aquest informe sigui un bon recurs pels ens locals, i a mesura que augmenti el coneixement dels portals de dades obertes i les seves possibilitats, tant per part des dels ens locals com per part de la ciutadania, les dades de consulta i de reutilització de la informació vagin augmentant, i alhora permetin detectar nous conjunts de dades a potenciar al territori.

Podeu ampliar informació sobre els recursos o itineraris proposats al portal de dades obertes que ofereix l’AOC als ens locals.

notícia original: AOC

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio