L’impacte de la Intel·ligència Artificial passa per aliances que permetin avaluar conjuntament dades i informació