La Comissió Europea presenta una declaració de principis i drets digitals per a una transformació digital centrada en les persones

La Comisión Europea ha proposat al Parlament Europeu i al Consell la signatura d’una declaració de principis i drets que faci de guia de la transformació digital a la Unió Europea. La Comissió proposa definir un conjunt de principis per a una transformació digital centrada en l’ésser humà. Es tracta d’un marc de referència per a les persones i una guia per a les empreses i els responsables polítics.

El projecte de declaració inclou principis i drets clau en matèria de transformació digital, com el caràcter central de les persones i els seus drets, el suport a la solidaritat i la inclusió, la garantia de la llibertat d’elecció en línia, el foment de la participació a l’espai públic digital, l’augment de la seguretat, la protecció i l’apoderament de les persones, i la promoció de la sostenibilitat del futur digital.

Aquests principis i drets han d’acompanyar les persones de la UE a la seva vida quotidiana: connectivitat digital assequible i d’alta velocitat a tot arreu i per a tots, aules ben equipades i professors amb competències digitals, accés ininterromput als serveis públics, un entorn digital segur per als nens, desconnexió després de l’horari laboral, obtenció d’informació de fàcil comprensió sobre l’impacte mediambiental dels nostres productes digitals, control sobre la manera com s’utilitzen les dades personals i amb qui es comparteixen.

Durants els propers mesos, el Parlament Europeu i el Consell hauran de debatre el projecte de declaració i aprovar-lo. Un cop aquesta declaració estigui signada conjuntament es definirà el plantejament de transformació digital que la Unió Europea fomentarà arreu del món.

A nivell més local hi ha hagut diverses iniciatives públiques que promouen un nou marc legislatiu i democràtic per garantir els drets humans i les llibertats fonamentals en l’era digital. Podeu consultar un breu recull de les iniciatives del Govern Espanyol, del Govern Català i de l’Ajuntament de Barcelona.

Lee la noticia original en: AOC

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio