Jornada XACB30 sobre economía circular

LA COMISSIÓ D’EMPRESA I MEDI AMBIENT DE 22@NETWORK BCN PARTICIPA EN LA JORNADA XACB30 SOBRE ECONOMIA CIRCULAR

Els residus representen una ineficiència del nostre model productiu. A la naturalesa no existeixen, però des de la revolució industrial aquests no han deixat de créixer en les nostres societats. Amb aquest plantejament, fins a una vintena d’entitats i organitzacions de l’àrea de la B30, han participat d’un taller d’intercanvi d’experiències sobre aprofitament i recirculació de residus industrials.

La trobada ha servit per compartir pràctiques, aprendre d’elles, i animar a tots aquells municipis que desitgen impulsar una millora en l’aprofitament dels residus industrials del seu ecosistema. En un format de fòrum participatiu, obert i pràctic, hi ha participat personal tècnic d’ajuntaments, empreses i organitzacions empresarials del territori B30.

El repte actual és ser capaços de posar aquests recursos en valor i reintroduir-los a l’economia.

La presentació de la iniciativa Scrapstore 22@ per part del 22@Network ha aportat una visió de diàleg  necessari en l’àmbit urbà i l’aportació de solucions en la recuperació de materials per part del Districte de la innovació de Barcelona. Scrap Store 22@ té com a finalitat impulsar l’economia circular al districte, mostrant, intercanviant i reutilitzant els recursos excedents del 22@.

Un espai on mostrar i intercanviar els materials que les empreses llencen i poden ser reutilitzats. Scrap Store 22@ és una oportunitat per crear sinergies entre empreses i promoure l’economia circular al 22@.

Una de les conclusions de la jornada ha estat que és imprescindible una alineació entre el teixit empresarial i les administracions públiques per assolir objectius de circularitat en els residus de la indústria. En aquest sentit, els ens locals han de tenir un paper protagonista en detectar i connectar oportunitats entre les empreses.

La trobada s’emmarca dins del projecte de la XACB30 (Xarxa d’Acció Circular de la B30), el grup de treball en economia circular d’Àmbit B30 que treballa des del 2018 per a l’impuls de l’economia circular al territori de la B30

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio