Saltar al contenido

INFORME / Professions més demandades i amb major sou a Catalunya / La Cambra i Infojobs

  • por

Les professions més demandades: IT, Tecnologia i Indústria i Oficis
Les professions amb més sortida professional: IT, Tecnologia i Indústria i Oficis
Les professions amb salaris més elevats: IT, tant amb formació FP com universitària
Les dones continuen molt infrarepresentades en els estudis d’àmbit tecnològic, que són els que tenen més demanda i millors perspectives salarials.

La Cambra de Comerç de Barcelona i InfoJobs, portal web de cerca d’ocupació, han elaborat per segon any consecutiu l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, coincidint amb el període d’elecció d’estudis de secundària i grau universitari dels joves catalans.

L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels estudiants, de les seves famílies i de les persones que estan buscant feina, dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen al mercat laboral segons l’àmbit i nivell formatiu i els sous associats a les vacants. Aquesta informació ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixement sobre quina és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. L’objectiu no és dirigir els estudiants a estudiar cap a allò que no volen, però sí que aquells que tenen dubtes tinguin tota la informació al seu abast per prendre la decisió més encertada.

La informació que s’ha utilitzat per fer aquest informe són les vacants gestionades per InfoJobs a Catalunya durant el 2019 i 2020, de manera que l’impacte de la crisi de la Covid-19 només afecta parcialment a les dades presentades. Malgrat que la crisi sanitària està tenint una afectació important sobre les demandes de treball en algunes ocupacions també és cert que està impulsant la demanda d’altres, per tant, podria ser indicatiu de les tendències que poden caracteritzar el mercat laboral en un món postpandèmia. De fet, observem com alguns dels desajustos entre l’oferta i la demanda s’estan agreujant degut a la Covid, especialment en el cas dels professionals amb formació d’estudis TIC, ja siguin FP o universitaris, arran de l’increment de vacants en aquest àmbit. Un gap que no es podrà corregir sense una major participació de les dones en aquestes formacions. Per això, aquest informe es complementa amb una anàlisi específica de la participació femenina en els estudis relacionats amb la tecnologia que són les que avui tenen major demanda i millors perspectives salarials.

 

Professions més demandades i amb millors salaris

Per a cada una de les 126 professions seleccionades en l’estudi, i diferenciant segons si es demana una titulació d’FP (grau mig o grau superior) o una titulació universitària, s’ofereix una triple informació:

  1. Nombre de vacants gestionades per InfoJobs el 2019 i 2020.
  2. Nombre de persones candidates que es presenten per vacant, amb un semàfor verd (si el nombre de candidatures que es presenten per vacant és baix, per sota de 50), taronja (mitjà, entre 51 i 110 candidatures/vacant) i vermell (alt, més de 110 candidatures/vacant).
  3. Salari mitjà brut que s’ofereix en les vacants laborals.

 

Les professions més demandades: IT, Tecnologia i Indústria i Oficis

La suma de les ofertes laborals en Informàtica i Telecomunicacions (IT), Tecnologia i Indústria (inclou Enginyeries), i Professions, arts i oficis, concentren el 32% de les ofertes que demanen titulació d’FP o Universitat gestionades per InfoJobs els darrers dos anys. El següent grup de professions amb més vacants publicades són l’integrat per Administració d’Empreses i Finances i Banca (concentren el 13% de vacants), Comercial i Vendes (10%) i Atenció al client (10%). Cal destacar en aquesta edició l’augment de vacants en l’àmbit de la Sanitat i salut, que ha passat de concentrar només el 5% del total de vacants el 2018 al 7% de mitjana el 2019-2020. La resta de famílies professionals tenen un pes del 5% o inferior sobre el total de vacants gestionades per InfoJobs.

 

Les professions amb més sortida professional: IT, Tecnologia i Indústria i Oficis

Identifiquem les professions que tenen més sortida professional com aquelles en les quals el nombre de candidats que es presenten per oferta és més baix (per sota de 50 candidatures per vacant), el que significa que hi ha una alta demanda en el mercat laboral per l’oferta de professionals que demanen feina. Aquestes s’assenyalen amb un semàfor verd. De les 20 famílies professionals analitzades, les que tenen més sortida professional són les d’Informàtica i Telecomunicacions (IT), Tecnologia i Indústria (inclou les Enginyeries), i Professions, arts i oficis. També les professions relacionades amb Finances i banca, i amb Sanitat i Salut (en aquest cas degut a la pandèmia), tenen en una alta sortida professional, ja sigui amb formació FP o universitària. La resta de grups professionals tenen demanda mitja (semàfor taronja) o alta (semàfor vermell). En aquesta edició hi ha més semàfors taronja i vermell que en la de l’any passat per l’augment de la taxa d’atur i la reducció d’ofertes laborals degut a la crisi de la Covid-19.

Les professions amb salaris més elevats: IT, tant amb formació FP com universitària

El sou mitjà brut de les ofertes laborals que demanen titulació en FP està al voltant dels 23.500 euros/any i el de les ofertes per a graduats universitaris entorn als 30.300 euros/any, segons el portal web d’InfoJobs que es caracteritza per publicar ofertes laborals destinades principalment al segment de població més jove i junior. És important destacar que la selecció de perfils sèniors i d’alt nivell acostumen a tenir altres canals de contractació.

En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau d’FP, les professions que ofereixen un salari més elevat són: Informàtica i Telecomunicacions (prop dels 30.000 euros anuals) i Tecnologia i Indústria (entorn als 27.000 euros). En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau universitari, les professions que ofereixen un sou més alt són: Informàtica i Telecomunicacions (35.593 euros/any en mitjana, però puja fins als 46.500 euros/any quan es demanen 5 anys d’experiència), seguit per les branques Comercial i d’Immobiliària i construcció (gairebé 35.000 euros en aquests dos casos).

L’experiència és un element determinant en la progressió del salari, especialment quan es tracta de graduats universitaris. Per això, quan ens referim al salari mitjà d’una vacant que demana com a mínim 5 anys d’experiència el salari puja fins als 31.000 euros/any en el cas d’estudis FP (un 30% més que el salari mitjà) i fins als gairebé 44.000 euros/any en el cas dels graduats universitaris (un 45% més que el salari mitjà).

Volem alertar que en algunes professions els salaris són excessivament baixos, fins i tot quan el candidat/a és junior. Potser el cas més destacat és el del sector Salut, on el salari mitjà ofert a les vacants no arriba als 19.000 euros quan la formació requerida és un grau d’FP o als 29.000 quan es demana un títol universitari (fonamentalment són vacants per Infermeria). La conseqüència de la infravaloració econòmica continuada d’aquestes professions al nostre país ha estat la “fuga de talent” cap a altres països, fet que ha quedat palès en un dèficit de personal quan ha arribat la pandèmia. Per això, des de la Cambra demanem que aquestes professions tinguin no només un reconeixement social per la seva important tasca sinó també un merescut reconeixement econòmic, tant sigui en el sector públic com en el sector privat.

En la meitat de les ofertes laborals el 40% demanen anglès, però en l’altra meitat el percentatge baixa per sota del 20%

La baixa demanda d’anglès a les ofertes laborals indica un altre motiu de preocupació. L’anglès es fa servir menys del que seria òptim en les nostres empreses, i la causa és que el nivell mitjà d’anglès entre la població catalana és baix. Les empreses sovint no demanen un nivell alt perquè saben que els candidats no el tenen.

La baixa demanda d’anglès en les ofertes laborals que es llegeix en els resultats obtinguts en aquest estudi és un indicador vermell que s’afegeix a l’abans esmentat sobre el baix salari mitjà en les professions de Sanitat i salut.

Aquests números són un reflex del baix nivell mitjà de coneixement d’anglès de la població catalana, fins i tot de la més jove. Les categories on es demana més coneixements d’anglès són Administració d’empreses, Educació i formació, Legal, Informàtica y telecomunicacions, Tecnologia i indústria (inclou les Enginyeries) i Turisme i restauració, en les quals al volant del 40% de vacants posen com a requisit el coneixement de l’anglès. Mentre que en els grups professionals de la Logística i magatzem, Administració pública, Professions, arts i oficis, Sanitat i salut, i Immobiliari i construcció, el percentatge de vacants que demana coneixements d’anglès és inferior al 6%, fet que demostra el baix nivell del conjunt de la població i l’escassa exigència de les empreses. En el comerç sorprèn també el baix percentatge de vacants que sol·liciten l’anglès, només el 12%.

Els perfils IT i Enginyeries són els que triguen menys temps en col·locar-se i els que tenen un major rati de contractació indefinida

Els perfils d’Informàtica i Telecomunicacions, a més, són també els que de mitjana triguen menys temps en trobar feina. Concretament, segons les dades d’InfoJobs, aquests triguen 4,7 setmanes (una menys que la mitja). Les candidatures d’Enginyeria triguen 5,2 setmanes. Quan el tipus de contracte al qual accedeixen, els perfils vinculats a les IT i Enginyeries la contractació indefinida representa gairebé el 40% dels contractes signats, mentre que en els perfils més vinculats als oficis aquest percentatge baixa al 10% i en els perfils d’oficina, tècnics i comercials és el 25%…

 Segueix llegint l’original a La Cambra
Otros artículos de interés