Saltar al contenido

Informe de seguretat videoconferències / Agència de Ciberseguretat de Catalunya

  • por

Informe d’anàlisi funcional i de seguretat d’eines per a videoconferència (actualització març 2021 amb infografies)

L’informe, elaborat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2CAT, pretén ampliar el coneixement que els usuaris tenen d’aquestes plataformes i servir d’orientació a l’hora d’escollir-les i fer-les servir d’una forma segura.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha donat a conèixer un estudi comparatiu de les característiques funcionals i de seguretat de diverses eines de videoconferència existents, amb l’objectiu de facilitar als usuaris particulars i professionals l’elecció d’aquelles que més s’adeqüin a les seves necessitats. L’anàlisi ha estat elaborada per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2CAT per encàrrec de la Direcció General de Societat Digital amb la voluntat de donar resposta al creixement en l’ús d’aplicacions de videoconferència per part dels usuaris arran de la situació de pandèmia i servir d’orientació a l’hora d’escollir-les i fer-les servir d’una forma segura.

L’estudi examina dotze solucions de videoconferència entre les quals hi ha Facebook Messenger, Instagram, Skype, WhatsApp, Cisco Webex, Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams o Zoom. Aquestes plataformes han vist com el seu ús es consolidava progressivament des de l’inici de la pandèmia i han configurat un ecosistema madur i estable format per una gran varietat d’opcions. Per navegar-les i conèixer-les a fons, l’estudi ha considerat propietats com la usabilitat, la simplicitat, el dinamisme o, pel que fa a l’ús professional, el nivell d’administració corporativa de l’eina, la privacitat i la ciberseguretat.

Infografia àmbit personal Infografia àmbit professional

A partir d’aquests paràmetres, s’han definit una sèrie de recomanacions a tenir en compte, especialment en l’àmbit professional. L’informe ‘Anàlisi funcional i de seguretat d’eines per a videoconferència’ pretén ser un punt de partida per entendre les diferències i característiques de cadascuna de les plataformes analitzades, a més d’oferir bones pràctiques d’ús i de seguretat que poden servir a ciutadans, empreses i organitzacions per decidir quin proveïdor és el més adient per a cada cas.

L’increment exponencial de l’ús de les tecnologies i xarxes TIC arran de la situació de pandèmia ha propiciat que aquesta mena de solucions digitals es converteixin en un element indispensable en contextos de teletreball i relacions personals. En el cas de Zoom, es va passar de 10 milions de participants diaris el desembre de 2019 a 300 milions durant els mesos d’abril i maig de 2020. Un altre exemple és l’eina Teams, de Microsoft, que ha registrat un increment del 70% en usuaris en els darrers mesos. Aquests increments tan significatius han empès les companyies proveïdores a adaptar-se i aplicar millores constants per optimitzar les funcions i la seguretat dels seus productes.

Anàlisi funcional i de seguretat d’eines per a videoconferència

 

 
Otros artículos de interés