Igualtat i Feminismes presenta els pressupostos més feministes que ha tingut mai la Generalitat
  • El Departament de Tània Verge Mestre consolida 92M€ que suposa pràcticament doblar el pressupost del Govern destinat a les polítiques d’igualtat
  • La nova conselleria duplica el pressupost per a la prevenció, l’atenció i la reparació de les violències masclistes, un dels objectius clau per aquesta legislatura, amb una partida específica de 30,5M€
  • També es reforçaran les partides destinades a polítiques contra la discriminació i en defensa dels drets humans, així com les dedicades a garantir el dret a tenir temps, a les cures i a la conciliació

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha presentat aquesta tarda, en seu parlamentària, els pressupostos per al Departament que lidera i els organismes que en depenen. Tal com ha anunciat Verge, la nova conselleria consolida un pressupost de 92M€ en el seu primer exercici, que suposa un increment del 99% destinat a les polítiques d’igualtat del Govern. En la compareixença, Verge ha destacat que “són els pressupostos més feministes que ha tingut la Generalitat. Els necessitem perquè hi ha hagut una pandèmia sociosanitària, però tenim pandèmies endèmiques, sistemes d’opressió com el patriarcat, el racisme o la LGBTIfòbia, que es construeixen sobre desigualtats que són múltiples i que justifiquen la conselleria, o al revés, el treball de la conselleria està justificat davant d’aquestes desigualtats sistèmiques”.

La consellera també ha especificat que “el pressupost dedicat a polítiques feministes no es redueix només al de la conselleria. Hi ha altres polítiques amb impacte i capacitat transformadora per reduir les desigualtats: hem de mirar el conjunt d’actuacions del Govern”. En aquest sentit, la conselleria assumeix el lideratge en la supervisió i acompanyament de les dotacions pressupostàries previstes en la resta de Departaments vinculades a polítiques feministes.

Així, l’execució del pressupost del Departament de Tània Verge Mestre s’expandeix amb altres polítiques feministes, com els 90M€ destinats a la gratuïtat del P2 o els 4M€ per a la prova pilot de la Renda Bàsica Universal. Altres accions són la Promoció de la igualtat de gènere en sectors culturals, amb una dotació de 12,6M€; l’Estratègia nacional de Drets Sexuals i Reproductius, amb 4,5M€; diverses accions d’igualtat com la coeducació, amb 1,4M€, i la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat pública, amb 148.000€.


El doble de pressupost contra les violències masclistes

L’erradicació de les violències masclistes és una prioritat d’aquesta Conselleria. 1 de cada 3 dones ha patit algun tipus de violència masclista i 1 de cada 2 dones, assetjament sexual. Per fer front a aquesta situació, el Departament, a través de la Secretaria de Feminismes, duplica el pressupost per a la prevenció, l’atenció i la reparació de les violències masclistes, amb una partida específica de 30,5M€.

La consellera Verge ha compartit que “necessitem una estratègia de país, més enllà d’accions puntuals. En l’àmbit de l’abordatge integral de les violències masclistes doblem els recursos; és un dels requisits que considerem imprescindible per garantir la prevenció, atenció i reparació de les violències masclistes. Doblem els recursos, però aquest no es el conjunt d’inversió que fa el Govern en la seva globalitat en les polítiques contra les violències masclistes: són les accions que fa el Departament”. Aquest increment del pressupost dona resposta al marc legal establert per la Llei 17/2020 del drets de les dones a erradicar la violència masclista.

Algunes de les accions que es duran a terme amb aquesta nova línia pressupostària seran reforçar la xarxa d’atenció i recuperació a les dones que han patit violències masclistes, com ara els Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), amb 18,3M€; la xarxa dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), amb 5,3M€; l’Estratègia Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes, amb 272.000€, i l’elaboració de protocols i documents sobre el tractament de les violències masclistes en àmbits específics, amb 100.000€.

Aquests pressupostos també suposen reforçar les polítiques de dones amb una dotació específica de 10.6M€ per a l’Institut Català de les Dones, que manté el pressupost tot i que ja no gestiona la planificació i gestió de les polítiques d’abordatge de les violències masclistes (actualment competència de la Secretaria de Feminismes). Així, recupera múscul econòmic per reforçar l’estratègia de transversalitat, l’avaluació del Pla estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere, l’enfortiment de l’Observatori de la Igualtat de Gènere i l’acompanyament a les polítiques municipals i d’entitats d’igualtat de gènere.


Es reforcen les polítiques per la igualtat i contra les discriminacions

Els pressupostos dediquen una partida de 19,3M€ contra la discriminació i en defensa dels drets humans. D’aquesta forma, es triplica la dotació en polítiques LGBTI+, amb 4,5M€. El 2022, es destinaran 3,2M€ a la xarxa d’oficines del Servei d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI); prop de 350.000€ a la convocatòria de subvencions a entitats que treballen pels drets LGBTI+ i 150.000€ s’invertiran en el Pla Interdepartamental de Polítiques Públiques LGBTI+.

Entre altres accions previstes per aquesta legislatura destaca la inversió en la Xarxa d’acollida i migració, amb un pressupost de 5,6M€; la partida destinada a la convocatòria de subvencions adreçades a entitats dedicades a l’acollida, alfabetització i prevenció del racisme, amb prop de 4M€, i el desplegament territorial de l’Oficina per la Igualtat de Tracte i No-Discriminació, al qual es destinaran 100.000€.

La consellera ha ressaltat la partida destinada a les polítiques de reparació davant les violències masclistes i els delictes d’odi. Verge ha compartit que “volem destacar una nova forma de fer política: incorporem noves polítiques que garanteixen nous drets. I en l’àmbit de la reparació reservem 200mil€, com un import de sortida, per cobrir amb diners propis el cost del sepeli, del trasllat i de repatriació en cas de feminicidis, i els costos relacionats amb les intervencions quirúrgiques o mèdiques fruit de lesions provocades per delictes d’odi”.

El dret a tenir temps, a les cures i a la conciliació irromp en les polítiques d’igualtat

Amb els pressupostos de 2022, Igualtat i Feminismes reforçarà amb 26M€ les polítiques per garantir el dret a tenir temps, així com el dret a les cures i a la conciliació, depenent també de la Secretaria d’Igualtats. En concret, es destinaran prop de 21M€ al serveis de cures (per a infants d’entre 0 i 14 anys) i a les bosses d’ocupació d’aquests serveis. La conselleria també potenciarà el procés d’acreditació professional de les persones dedicades a l’àmbit de les cures; per acomplir aquest objectiu s’hi destinaran 2,3M€ al llarg de 2022.

La consellera ha tancat la seva intervenció assenyalant que el seu Departament és una aposta clara i decidida del Govern per una transformació feminista i recordant que “la construcció d’una conselleria és una carrera de fons: l’haurem de veure en el cicle de tota la legislatura”.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio