Saltar al contenido

FOMENT / Els principals agents de l’economia digital i l’emprenedoria innovadora presenten una resposta conjunta a la futura Llei de Startups

0000

Adigital, Associació Espanyola de Startups, Startup València, ASCRI, Tech Barcelona, Spain Startup, Foment i AseBio veuen necessari aprofitar aquesta fita normativa per fer dels emprenedors i de les empreses emergents els principals vectors de desenvolupament econòmic i social a Espanya

  • Reben amb satisfacció aquest primer pas del Govern, però li demanen ser més ambiciós en aspectes com la definició d’empresa emergent, la fiscalitat a favor de les startups i la inversió en aquestes, les mesures d’atracció i retenció del talent, i la posada en marxa de sandboxes reguladors.

Amb motiu del tràmit de l’Avantprojecte de Llei de Foment de l’Ecosistema de les Empreses Emergents, Adigital, Associació Espanyola de Startups, Startup València, Ascri (Associació Espanyola de Capital, Creixement i Inversió), Tech Barcelona, Spain Startup, Foment del Treball i AseBio (Associació Espanyola de Bioempresas) han presentat una proposta conjunta de millora d’aquest nou marc normatiu, l’objectiu del qual és donar suport a la creació i creixement d’empreses emergents, especialment en l’economia digital, i convertir a Espanya en un pol d’atracció de startups.

Els principals agents de l’economia digital i l’emprenedoria innovadora del nostre país han acollit de manera positiva aquest avantprojecte, encara que subratllen la necessitat d’abordar aquesta fita normativa amb ambició per fer dels emprenedors i de les empreses emergents un dels principals vectors de desenvolupament econòmic i social del nostre país. La seva resposta conjunta tracta d’aportar un millor context i matisar algunes de les propostes del Govern per millorar l’esborrany de llei que està en els moments inicials de la seva tramitació. Es tracta d’un conjunt de mesures entorn de cinc eixos: definició i acreditació d’empresa emergent, incentius fiscals per a l’ecosistema, incentius fiscals per a la inversió, atracció i retenció del talent, i entorns controlats de proves.

Definició i acreditació d’empresa emergent

Entre les propostes d’aquestes entitats a la futura llei, destaca tot el que té a veure amb la precisió de la definició de ‘empreses emergents’ o ‘startups’. D’això, asseguren, depèn que s’apliquin o no les mesures i incentius que es descriuen en l’articulat de la Llei.

Consideren, per exemple, que ha d’estendre’s el termini a partir del qual una empresa pot ser definida com a emergent i recalquen que és imprescindible que aquesta llei sigui aplicable als emprenedors en sèrie, que representen el 63% dels emprenedors a Espanya, mitjançant l’eliminació de l’article 3.2 de la futura norma.

Incentius fiscals per l’ecosistema startup

Les entitats signants reclamen, de la mateixa manera, una major ambició per acompanyar el creixement d’aquestes empreses emergents. En concret, expliquen que les startups necessiten incentius fiscals centrats en deduccions d’I+D i Innovació Tecnològica, incentius a la contractació de talent nacional i internacional, reduccions o incentius en les quotes de seguretat social de l’empresa durant els primers anys, la revisió del període d’aplicació de bases imposables negatives, i aplicar la deducció fiscal en IRPF prevista en l’esborrany també en l’impost de Societats. Per això, demanen que es reforcin els mecanismes d’atracció a la inversió i adverteixen de l’absència de mesures dirigides a afavorir i incentivar la inversió en empreses emergents per part de business angels i capital privat (venture capital i private equity), vehicles clau en la creació i desenvolupament de negocis innovadors. És necessari, defensen, que el nostre país proporcioni un règim fiscal apropiat per a aquests actors, al nivell dels països del nostre entorn.

Atracció i retenció del talent

Els principals agents de l’ecosistema digital i innovador es refereixen també a les mesures que poden contribuir a l’atracció i retenció de talent.

D’una banda, proposen agilitar els tràmits per a l’atracció de talent estranger amb accions com la creació d’un programa ‘Startup Visa’, d’un règim de impatriados atractiu o una “finestreta digital”. Per un altre, insisteixen a millorar l’esquema de retribució d’incentius amb stock options que contempla la futura norma. Referent a això, recorden que el tractament fiscal que reben les stock options pot desincentivar el seu ús, per la qual cosa proposen revisar el moment de meritació de l’impost i traslladar-lo a un esdeveniment de liquiditat. Atès que gairebé tots els països del nostre entorn han adoptat mesures fiscals tendents a incentivar la participació en capital dels empleats de les seves petites i mitjanes empreses, expliquen, no fer-ho a Espanya impactaria, a més, en la competitivitat del nostre teixit emprenedor.

Sobre els entorns controlats de proves i altres mesures

Finalment, el document conjunt celebra també que l’avantprojecte de llei aposti en el seu Títol IV per la implementació d’entorns controlats de proves o sandbox reguladors, com a instrument idoni per experimentar sobre els nous models de negoci, generant informació real i oportuna que facilitarà la labor del legislador en el futur. En relació amb els entorns de prova, sol·liciten una major concreció en el text per establir al més aviat possible la seva regulació i un termini concret en la seva implementació, així com l’harmonització a nivell nacional.

Sobri Adigital

L’Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital) és l’organització empresarial que impulsa la digitalització de l’economia espanyola. La seva missió és contribuir al desenvolupament econòmic i social facilitant la transformació digital del teixit empresarial nacional.

Formada per una xarxa de més 500 empreses dels sectors clau, Adigital impulsa el desenvolupament de l’Economia Digital a través de la representació i defensa dels interessos dels seus associats (Policy), la divulgació, recerca i creació de sinergies (Labs) i la generació de confiança en l’entorn digital (Trust).

Adigital aposta, en definitiva, per la digitalització per al creixement econòmic i la generació d’ocupació, així com per a la construcció de societats més cohesionades i sostenibles.

Sobre Associació Espanyola de Startups

Fundada en 2015 per un grup d’emprenedors, l’Associació Espanyola de Startups és l’única organització d’àmbit estatal que representa i dóna veu a les startups espanyoles i els seus fundadors. El seu principal objectiu és promoure els canvis reguladors necessaris per fer d’Espanya un país més favorable per a l’emprenedoria innovadora. L’Associació també presta serveis d’assessoria jurídica, comunicació i cerca de finançament públic, entre altres, i té articulats diversos verticals en els quals els associats poden interactuar amb Corporates del seu sector en la cerca de col·laboracions conjuntes a través d’esdeveniments, trobades específiques i privades, i altres formats. En aquests moments l’Associació està formada per més de 500 associats.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa a las startups de la Comunidad Valenciana y es referente de un ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas que impulsa la competitividad de la economía valenciana. Entre los principales objetivos de Startup Valencia se encuentran la consolidación de la Comunidad Valenciana en el ámbito tecnológico, el fomento del emprendimiento, la conexión con el talento científico-universitario y la creación de un marco adecuado para el escalado de proyectos digitales.

Sobri Ascri (Associació Espanyola de Capital, Creixement i Inversió)

L’Associació Espanyola de Capital, Creixement i Inversió (ASCRI) representa a la indústria de Venture Capital & Private Equity a Espanya. Presidida per Aquilí Peña, agrupa més de 140 signatures nacionals i internacionals de Venture Capital & Private Equity, 90 proveïdors de serveis i 15 inversors institucionals. Entre els seus objectius estan representar al sector davant el Govern i les institucions, proporcionar informació estadística actualitzada i difondre la contribució del sector per al teixit empresarial espanyol.

Sobre AseBio (Associació Espanyola de Bioempresas)

AseBio agrupa més de 270 entitats i representem al conjunt del sector biotecnològic espanyol. La nostra missió és liderar la transformació del país, posicionant la ciència, innovació i especialment la biotecnologia com a motor de creixement econòmic i benestar social. Entre els nostres socis destaquen empreses, associacions, fundacions, universitats, centres tecnològics i de recerca que desenvolupen les seves activitats de manera directa o indirecta en relació amb la biotecnologia a Espanya.

Sobre Tech BCN

Tech Barcelona és l’associació independent i sense ànim de lucre que treballa per consolidar Barcelona com un hub tecnològic i digital de referència internacional. Creada en 2013, representa a més de 1.000 socis – emprenedors, fundadors, executius o inversors – de més de 1.200 companyies, i compta amb més de 70 partners, organitzacions líders en el seu sector, compromeses amb el projecte.

Els objectius de l’associació són potenciar el talent, donar suport a l’emprenedoria, atreure inversió i millorar la competitivitat de les empreses. Tech Barcelona s’ha consolidat com l’eix vertebrador de l’ecosistema, amb un programa de connexions i coneixement orientat a promoure el creixement del sector digital i tech i la transformació del model econòmic de la ciutat i el país; en un context de projecció internacional i cuidant l’impacte de la tecnologia en la societat.

El model d’ecosistema de Tech Barcelona es desplega amb el projecte Urban Tech Campus: una xarxa d’edificis singulars connectats perquè la innovació i la tecnologia s’integrin a la ciutat, involucrin i convisquin amb els seus ciutadans. La seu principal és el Pier01 a Palau de Mar; el Pier03 en l’edifici Els Porxos d’en Xifré. Els pròxims projectes són el Pier HealthHub a Via Laietana, el Pier05 Fintech Hub en la Borsa de Barcelona, Hac Et- Art Tech, en Montjuïc, i el Urbantech Hub.

Sobre Foment del Treball

Foment del Treball és la confederació que representa des de fa dos segles i mig l’empresariat i la potent indústria catalana, a través de 300 organitzacions territorials i 85 sectorials, que integren un univers d’empreses grans, petites, mitjanes i autònoms. Aglutina el 85% del PIB a Catalunya, la pràctica totalitat del món empresarial català.

Foment té com a objectiu contribuir al progrés econòmic i social de Catalunya, Espanya i Europa en un marc de llibertats i de promoció de la iniciativa privada i empresarial. Fomenta el desenvolupament de les empreses i representa als sectors productius, els territoris i les empreses petites, mitjanes i grans davant les administracions i institucions públiques, organitzacions econòmiques, polítiques, sindicals i socials de Catalunya. Així ho fa en les Corts Generals, en el Parlament de Catalunya, el Parlament Europeu i en l’entorn local, amb una intensa activitat institucional. Foment compta amb una oficina a Brussel·les a la disposició de tots els seus socis.

En definitiva, proporciona interlocució d’alt nivell amb les institucions governamentals fomentant la defensa dels interessos de tots els associats. És, en aquests moments, un dels actors protagonistes i principals del món institucional amb influència i decisió en la vida econòmica i empresarial de Barcelona i Catalunya.

Sobre Spain Startup

Spain Startup és una organització líder en la identificació, organització i promoció de tota mena d’iniciatives per potenciar l’emprenedoria, generar oportunitats de negoci i impulsar el desenvolupament del talent i la innovació. Entre les seves iniciatives està South Summit, creada en 2014 com la plataforma global d’innovació i connexions d’alt valor, entre els actors clau de l’ecosistema global mundial: startups, corporacions i inversors. South Summit estén la seva xarxa de connexió per tot el món, a més d’apostar des d’enguany per la sostenibilitat com a quart pilar fonamental que s’uneix als seus tres eixos claus: Connexió, Innovació i Negoci.