El projecte AINA / Dani Marco

El projecte AINA generarà els recursos digitals i lingüístics necessaris per facilitar el desenvolupament d’aplicacions basades en la intel·ligència artificial i les tecnologies de la llengua, com ara els assistents de veu, els traductors automàtics o els agents conversacionals en català.

L’objectiu últim és que la ciutadania pugui participar en català en el món digital al mateix nivell que els parlants d’una llengua global, com ara l’anglès, i evitar així l’extinció digital de la llengua.

El primer recurs generat és el corpus del català per entrenar els algoritmes d’intel·ligència artificial (IA), el més gran creat fins al moment, amb 1.770 milions de metadades associades a paraules.

El proper pas serà generar els models de la llengua, models de la parla i models de traducció utilitzant xarxes neuronals multicapa, perquè les empreses que creen aplicacions basades en intel·ligència artificial (IA), com ara assistents de veu, traductors automàtics, agents conversacionals, etc., puguin fer-ho fàcilment en català.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio