El 47% dels nens d’entre 8 i 11 anys de Barcelona ja tenen un telèfon mòbil, segons una enquesta de l’ajuntament

ACN Barcelona – El 47% dels nens d’entre 8 i 11 anys de Barcelona ja tenen un telèfon mòbil segons l’enquesta de satisfacció infantil que l’Ajuntament de Barcelona ha fet pública aquest divendres. El regidor d’Infància, Joan Ramon Riera, ha dit que això «forma part del pacte social de la ciutat», que cal començar a entendre «com a natural» l’ús de la tecnologia per part dels infants i que cal posar el focus en l’ús que se’n fa i en el control dels pares. L’enquesta també revela que si bé la majoria d’infants es declara bastant o molt satisfet amb la seva vida (un 89,9%), les nenes ho estan menys (un 87,1%) que els nens (un 92,6%). Riera ho ha atribuït a la pressió sobre la percepció del cos que pateixen les nenes i a la diferent vivència de la pandèmia.

La segona enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona, que s’ha realitzat a 4.700 nens i nenes d’entre 8 i 11 anys, ha mostrat els diversos graus de satisfacció dels infants en els diferents àmbits de la seva vida.

Els infants i la tecnologia

Com a novetat respecte la primera enquesta feta el 2017, aquest cop s’ha preguntat sobre quina relació tenen els infants amb les noves tecnologies. Les dades indiquen que el 47% de nens i nenes tenen un telèfon mòbil abans d’arribar a l’institut. De tots aquests infants, al 75% li resulta difícil deixar d’utilitzar internet, mentre que també un altre 75% admet que l’hauria de fer servir menys.

El regidor d’Infància i Joventut, Joan Ramon Riera ha assenyalat que, tot i que «segurament el 100% dels infants» utilitzin les tecnologies encara que no tinguin un mòbil propi, ells mateixos «tenen prou seny per adonar-se que s’estan passant i això demostra un punt de maduresa». Tanmateix, el regidor ha explicat que el control parental és molt important per saber què miren els fills alhora que espera que els infants també vagin desenvolupant sentit crític «davant de situacions com les fake news». La directora de l’institut Infància i Adolescència, Laia Pineda, que ha dirigit l’estudi, ha assenyalat que «s’ha d’interpretar el sentit de les dades i posar el focus en els usos de les tecnologies, sobretot si són problemàtics».

Baixa lleugerament el benestar global

En la valoració del benestar global dels infants, la nota ha baixat del 9 al 8,7 respecte a l’enquesta de 2017. Riera considera que aquesta disminució de tres dècimes és conseqüència de la pandèmia, i creu que la satisfacció vital continua sent enormement entusiasta perquè en els infants hi ha cert punt de «biaix d’optimisme». Segons l’estudi, les experiències que ofereixen més sensació de plenitud als infants són passar temps de qualitat en comptes de quantitat amb la família, les amistats, que el nucli familiar els ajudi a tirar endavant en època de pandèmia i sentir-se segurs, en aquest ordre.

Els nens estan més satisfets que les nenes

D’altra banda, els graus de satisfacció vital varien entre nens i nenes, especialment amb relació al seu cos. Mentre que el 75% dels nens se senten molts satisfets del cos, en el cas de les nenes aquest índex es queda en el 68%, set punts percentuals menys. En el mateix sentit, el 6% dels nens es declara «poc satisfet» amb el seu cos mentre que fins al 15% de les nenes s’identifica com a «insatisfeta» amb la seva fisonomia, més del doble. Segons es desprèn de les respostes de l’enquesta, la variable del cos influeix més en la satisfacció vital dels infants que altres àmbits com el context socioeconòmic. A més, la coordinadora de l’estudi, Mari coromines, també apunta que nens i nenes han superat la pandèmia de formes diferents, ja que mentre que els nens jugaven més a videojocs, les nenes l’han passat d’una manera més introspectiva.

Pel que fa a les diferències de satisfacció entre districtes, mentre que al voltant del 65% dels infants de Gràcia i L’Eixample estan molt satisfets amb la vida, Horta-Guinardó i Ciutat Vella són els districtes en què hi ha menys nens i nenes que estiguin «molt satisfets», al voltant del 52%. A més, menys de la meitat d’infants de tota Barcelona es mostren molt satisfets amb els espais a l’aire lliure de la ciutat, cosa que es va reduint amb l’edat.

Els insults, l’abús més habitual a l’entorn escolar

L’enquesta també ha preguntat als nens pels episodis d’abús que es viuen entre els nens. El 70% d’ells ha afirmat haver estat testimoni d’algun episodi de violència o abús. Entre els nens enquestats, hi ha un 1% que afirma ser dels qui comencen aquests episodis i un altre 1% que afirma pertànyer al col·lectiu dels que ho pateixen. Un 44% diu que, davant d’aquestes situacions, intenta «ajudar com pot» al nen que pateix l’abús i un 11% voldria ajudar però no sap com fer-ho.

A més el 50% dels nens afirmen haver rebut insults. Un 5% diu que sempre en rep, un 12% diu que sovint i un 32% diu que a vegades. Després dels insults, la forma d’abús que els nens diuen rebre de manera més habitual són les mentides sobre ells (un 46% ho ha patit) i que els deixin de banda (vora el 40% ho denuncia)

En general, hi ha un 10% dels nens que estan poc o gens satisfets amb els seus companys de classe mentre el 35% estan bastant satisfets i el 55% restant estan molt satisfets.

Les activitats esportives, les extraescolars preferides

Pel que fa a les activitats extraescolars, les preferides pels infants són les de caràcter esportiu. En un 90% dels casos, els nens afirmen que comparteixen la decisió dels seus pares de fer l’activitat extraescolar esportiva que fan. En canvi, quan parlem d’activitats extraescolars de reforç o d’idiomes, hi ha un 35% dels nens que diu que no comparteix la decisió dels seus pares. Al mig d’aquestes dues situacions, hi ha les extraescolars culturals com el teatre o la música: el 69% volen fer-les però un 31% creu que les fan per decisió dels seus pares i no per la seva pròpia.

Com a conclusió, Riera ha declarat que el que més demanen els nens que quan se’ls pregunta què voldrien per millorar la seva vida és tenir més temps de qualitat amb la família….

(Recorte de prensa)
El original de esta noticia se ha publicado en CCMA.CAT


BARCELONADOT no se hace responsable de la información
que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna
frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente
exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio