Digital Rights Live Sessions from Catalonia – Digital Rights of Children and Adolescents


Amb la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals la ciutadania de Catalunya proposa, des d’una perspectiva pròpia, com seguir defensant els drets humans en l’era digital. Aquest és un debat global i el Govern treballa per contribuir-hi a partir del desenvolupament de la Carta. Amb aquest objectiu, ponents de rellevància local i internacional conversaran al voltant d’àmbits específics de drets i responsabilitats digitals: la intel·ligència artificial, la llibertat d’informació, la perspectiva d’infants i adolescents i el futur del treball.

En aquesta tercera sessió, dedicada als drets digitals d’infants i adolescents, hi participen:

• Eva Lievens, especialista en dret i tecnologia al Human Rights Center de la Universitat de Gant (Bèlgica), especialitzada en drets digitals d’infants i adolescents, assessorant regularment el Consell d’Europa i el Parlament Europeu.
• Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE. Experta en transformació digital i impacte social, s’ha interessat especialment pels drets digitals des de la perspectiva d’infants i adolescents, amb treballs com el seu llibre Tu no ets la teva selfie.

Les sessions són íntegrament en anglès.

Us podeu inscriure a la propera sessió accedint a aquest enllaç: https://politiquesdigitals.gencat.cat…

[English]

With the Charter for Digital Rights and Responsibilities from Catalonia, the citizens of Catalonia propose, from their own perspective, how to continue defending human rights in the digital age. This is a global debate and the Government of Catalonia promotes contributing to it through the development of the Charter. To this end, experts of local and international relevance will talk about specific areas of digital rights and responsibilities: artificial intelligence, freedom of information, the perspective of children and adolescents and the future of work.

In this second session, dedicated to Digital Rights of Children and Adolescents, the speakers are:

• Eva Lievens, Assistant Professor at the Faculty of Law & Criminology of Ghent University, where she leads the research group Law & Technology. She is a member of the Human Rights Centre, and she is focused on human and children’s rights in the digital environment, among other topics.
• Liliana Arroyo, PhD in Sociology and researcher at the ESADE Institute for Social Innovation. She is an expert in digital transformation and social impact, and has been particularly interested in digital rights from the perspective of children and adolescents, with works such as her book Tu no ets la teva selfie (You are not your selfie).

The sessions are in English.

You can register to the next session here: https://politiquesdigitals.gencat.cat…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio