Dani Marco
Director general d’Innovació i Economia Digital
Generalitat de Catalunya


···········································································································································
Otros artículos de interés