Dani Marco
Director general d’Innovació i Economia Digital
Generalitat de Catalunya




Otros artículos de interés