«CONECTEM BARCELONA» un projecte per reduir la bretxa digital de les famílies vulnerables de Barcelona

Fem balanç de Connectem Barcelona amb els trenta “partners” implicats en el projecte

Ens hem reunit amb la trentena de partners que col·laboren i participen en Connectem Barcelona per fer balanç d’aquest projecte pilot iniciat l’octubre a Trinitat Nova (Nou Barris), amb l’objectiu de reduir la bretxa digital de les famílies vulnerables d’aquest barri.

Les valoracions preliminars dels agents TIC que han fet acompanyament en la primera fase del projecte assenyalen que s’estan complint els objectius inicials: donar més oportunitats per a l’accés a les TIC, millorar les competències digitals de les persones beneficiàries i desenvolupar la seva autonomia personal en els entorns digitals.

El primer trimestre de Connectem Barcelona es tanca amb 277 persones beneficiàries que han rebut els materials i ja disposen d’un ordinador portàtil de qualitat i la connectivitat adequada. El càlcul del valor econòmic d’aquests donatius és de 283.674,47 €, a l’espera d’una segona fase de lliurament a col·lectius més específics. A més, en aquesta primera fase s’han fet un total de 24 sessions informatives, visites al Cibernàrium i acompanyament formatiu.

Un altra dada important és l’interès demostrat per les persones beneficiàries per l’oportunitat que suposa poder accedir al coneixement necessari per aprofitar totes les possibilitats de l’entorn digital.

El seguiment del dia a dia l’han fet els agents TIC, presents de manera permanent i diària al Casal del Barri, el Punt Òmnia i a l’Institut Escola de Trinitat Nova. Els agents, contractats per BIT Habitat, han fet un acompanyament continuat al grup experimental de 90 persones beneficiàries. La seva tasca principal ha estat la resolució dels dubtes i de les consultes sobre aspectes específics de l’ús dels dispositius informàtics o d’Internet.

Ara comença una nova fase del projecte, amb programes i accions formatives que s’oferiran principalmente a través del Cibernàrium de Barcelona Activa al Parc Tecnològic de Nou Barris.

Perfil de les persones participants

Un 76% de les persones beneficiàries són dones i un 24%, homes. També destaca la diversitat d’orígens de les persones participants: el 29% són nascudes a Espanya, mentre que el 71% han nascut en algun país estranger, amb una gran diversitat pel que fa als països d’origen.

Un 32% té estudis primaris com a màxim nivell educatiu i un 33% té estudis secundaris. Més de la meitat de les persones participants al projecte està en situació d’atur (51%) i la major part treballa o ha treballat al sector dels serveis (91%).

Pel que fa al perfil digital de les persones beneficiàries , el 76% disposen d’Internet a casa però un 24% queda al marge de la connectivitat. Per tant es tracta d’un un perfil que té un accés relativament limitat a Internet malgrat tenir dades mòbils al telèfon (un 88%).

Aspectes més valorats

Un dels aspectes valorat més positivament pels agents TIC és la satisfacció de les persones beneficiàries amb el programa. Una part d’elles tenia com a motivació la relació digital amb l’administració pública, la possibilitat d’oferir suport educatiu a fills i filles i la cerca de feina i formació.

Els agents TIC també han destacat com el procés d’acompanyament i capacitació digital ha permès treballar aspectes de suport personal, emocional i social que van més enllà de la qüestió digital.

Els resultats de Connectem Barcelona permetran definir i quantificar polítiques digitals per a l’eliminació de la bretxa digital a tota la ciutat i afavorir una transició digital justa.

Els agents implicats amb el projecte són operadors de telecomunicacions, fabricants de dispositius digitals i de programari, entitats del Tercer Sector del districte de Nou Barris i del barri de Trinitat Nova, així com entitats representatives de l’ecosistema tecnològic a Catalunya.

Connectem Barcelona. Informe trimestral

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio