Catalunya assoleix la categoria gran innovador als ulls d’Europa

L’indicador global d’innovació de Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la Unió Europea

Catalunya assol la categoria de «strong innovator» en l’European Innovation Scoreboard 2023, superant la posició anterior d'»innovador moderat». L’índex d’innovació global de Catalunya se situa en 105,9 punts, per sobre de la mitjana de la Unió Europea (100 punts). Destaca la capacitat de les pimes catalanes per vendre productes innovadors, l’ocupació en serveis TIC i la formació contínua. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, celebra el canvi de tendència i l’objectiu de ser «innovation leader». Augmentarà un 35% el pressupost per projectes d’innovació i R+D d’empreses catalanes.

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, destaca la importància de millorar els indicadors de transferència i innovació per a consolidar Catalunya com a hub científic. Es prioritza la recerca, la innovació i la creació d’empreses vinculades al sistema de recerca. L’European Innovation Scoreboard, creat per la Comissió Europea, avalua 21 indicadors d’innovació. Les regions europees es classifiquen en categories com innovation leaders, strong innovators, moderate innovators i emerging innovators en base a la seva rendiment. Catalunya demostra un progrés significatiu en matèria d’innovació, situant-se com a «strong innovator» en l’índex europeu….

SIGUE LEYENDO EL ORIGINAL DE ESTA NOTICIA PUBLICADA EN : MÓN ECONOMIA

BARCELONADOT no se hace responsable de la información
que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna
frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente
exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.

Escucha aquí RADIO60 Una experiencia musical y vivencial a través de más un siglo de ritmos, melodías e historias

.

.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio