Bretxa digital de gènere

De la mà de Brechas, la nova sèrie de publicacions de l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat creada per analitzar l’impacte diferencial de la digitalització a cadascun dels diferents grups de població, neix l’estudi Bretxa digital de gènere.

1. Ús d’internet

S’ha universalitzat Internet de manera que les bretxes que anteriorment es contemplaven, com la de cobertura i d’accés efectiu a la xarxa, estan superades. Avui cal indagar de manera més desagregada per poder detectar noves bretxes d’ús. Aquesta absència de diferències en l’ús és recent, s’ubica el 2018.

Les diferències entre homes i dones s’adverteixen en observar en detall des de quin dispositiu i per què es fa servir Internet. La bretxa digital més pronunciada entre dones i homes es troba a l’ordinador de sobretaula, amb una divergència de 12 punts. Una de les raons pot estar en la taxa d’activitat laboral masculina, ja que és en els espais de treball on habitualment es troben aquests ordinadors. Una altra possible explicació es trobaria a la potència dels ordinadors, ja que al ser ordinadors més potents en termes de prestacions gràfiques i computacionals, són més adequats per activitats de lleure que exigeixen millor rendiment, com els videojocs, que són més utilitzats pels homes (21%) que per les dones (7%).

Les grans bretxes de gènere a l’accés a Internet s’observen en el detall de per què, a quins serveis i amb quina finalitat ens connectem. Les activitats més freqüents tant en homes com en dones són semblants (missatgeria instantània, correu electrònic, trucades i videotrucades o lectura de notícies). No obstant això, si atenem la bretxa de gènere per a les diferents activitats, sí que observem una clara segmentació en la majoria per sexe. Les activitats amb més diferència són l’ús de la banca per Internet, la venda de béns o serveis, l’enviament i recepció de correus electrònics i la lectura de notícies, diaris i revistes, i són ells els usuaris que més els consulten. Per contra, les activitats amb una major prevalença relativa en dones són la consulta d’informació sobre salut, la concertació de cites amb el metge, la formació, la sol·licitud de llibres electrònics a la biblioteca i la recerca de feina….

(Clip 300 palabras)
Lee la noticia completa original en DONES EN XARXA


BARCELONADOT no se hace responsable de la información
que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna
frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente
exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio