Barcelona ha de reforçar la seva influència a Madrid i Brussel·les / FOMENT

Notícia original: Foment

El think tank de Foment demana la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per articular l’àrea metropolitana

“Barcelona ha de reforçar la seva influència a Madrid i Brussel·les”

  • “La millor manera de defensar l’autogovern és exercint del qual es disposa amb encert i vigor”.
  • “Catalunya té un embull impositiu que constitueix un factor descoratjador per a la inversió empresarial”.

L’Institut d’Estudis Estratègics, think tank de Foment del Treball, defensa en la seva primera nota de Conjuntura la “necessària entesa entre el govern municipal i l’autonòmic, incorporant a aquells municipis que conformen la metròpolis barcelonina. Cal deixar definitivament enrere velles disputes, avui incomprensibles i inacceptables, entre el país i la seva capital. Hem d’avançar de la mà en la governabilitat -afegeix- i en l’articulació de la regió metropolitana i en la seva projecció al món. De no fer-ho, Catalunya quedarà ressagada en aquesta competència global per atreure persones i empreses”.

L’Institut d’Estudis Econòmics està integrat per persones compromeses amb el bé comú des de les seves sensibilitats polítiques i socials diferenciades, i les seves orientacions professionals diverses, en l’àmbit de l’economia, l’empresa, la cultura, les ciències socials o polítiques. Sota el títol ‘Entendre el moment. Aprofitar la recuperació. Evitar l’eufòria’ el think tank ha editat la seva primera Nota de Conjuntura en la qual reflexiona sobre un context d’excepcional complexitat en el qual si bé hi ha raons que conviden a l’optimisme, es corre el risc de l’eufòria.

Prioritats davant una nova legislatura

La primera prioritat de la nova legislatura ha de ser l’estabilitat institucional. Els reptes que tenim per davant exigeixen consens i previsibilitat. Cap aspiració política, per transcendent que sigui, ha d’impedir que la primera obligació del Govern català sigui l’exercici de l’autogovern, que compta amb unes capacitats notables, no sempre explotades, per incidir en el benestar ciutadà i encarar el camí de la recuperació.

La segona prioritat és la transparència i rendició de comptes. Precisament, les comunitats autònomes disposen de competències per, en el seu àmbit territorial, desenvolupar una de les reformes que més contribuirien a un millor funcionament de l’entramat institucional i l’eficiència general de l’economia: l’avaluació de les polítiques públiques.

La tercera prioritat es refereix a la Salut: sistema sanitari i economia de la vida. Disposem de tres grans actius que, coordinats, podrien ser determinants: un sistema públic universal, una consolidada tradició emprenedora i un estructurat teixit d’innovació i recerca. Això hauria de permetre impulsar un clúster d’empreses d’acord amb els objectius dels fons europeus per a la recuperació econòmica.

La quarta prioritat que assenyala la Nota de Conjuntura promou avançar cap a una estructura productiva diversificada i resilient. Energia, descarbonització, digitalització i dimensió. L’acció de l’Administració Pública ha d’anar orientada a conformar un marc competitiu que beneficiï a la globalitat del teixit productiu. Així, entre altres prioritats, destaquen la descarbonització, la digitalització i el major dimensionament de les nostres empreses.

La cinquena prioritat es refereix a la Fiscalitat i assenyala que si entenem que la fiscalitat no sols serveix per a recaptar, sinó que l’esquema tributari reflecteix les prioritats d’un determinat país (…) avui Catalunya té un embull impositiu que constitueix un factor descoratjador per a la inversió empresarial.

La sisena prioritat són els joves i l’ocupació. La previsió que es formula prediu que es pot esperar que emergeixin nínxols d’ocupació en sectors innovadors, que es veuran enfortits amb l’accés als fons europeus. També cal ressenyar com a factor positiu la transició cap a companyies d’una major dimensió, fet que pot representar una millor formació dels seus treballadors i la creació de llocs de major valor afegit.

La setena prioritat reflexiona entorn de les Infraestructures. A més de la reivindicada ampliació de l’aeroport de Barcelona, l’informe assenyala que “en el món econòmic, existeix un consens generalitzat sobre les nostres mancances. No obstant això, sovint, des dels poders públics resulta extraordinàriament complex compassar aquests projectes amb els legítims interessos locals i el compartit respecte al medi ambient. Però això és possible i, de no fer-ho, el benestar col·lectiu quedarà minvat”.

La vuitena prioritat es refereix a la Col·laboració publicoprivada. Empresa – Administració – Universitat i valora que la pandèmia per la a Covid 19 ha servit per mostrar les extraordinàries possibilitats de la col·laboració entre Administració, empresa i comunitat científica, així com la impossibilitat de fer front als reptes que ens vénen sense aquesta cooperació i compromís mutu.

La novena prioritat es pregunta sobre l’accés als Fons Next Generation i reclama que l’administració catalana assumeixi un major protagonisme en l’acompanyament al nostre dens teixit de petites i mitjanes empreses en el procés de disseny i formulació d’acords d’empreses, centre tecnològics i l’administració.

Finalment, destaca la desena prioritat Barcelona, Madrid, Europa que demana la col·laboració entre el govern autonòmic i l’ajuntament de Barcelona per avançar en l’articulació del Area Metropolitana i la seva projecció al món.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

TEMA ASTRA / CABECERA

Color de Fondo Cabecera 1 Menú izquierda backend Apariencia Personalizar […]

This content has restricted access, please type the password F233 below and get access.


Scroll al inicio