ACCIÓ crea un nou ajut de 30.000 euros per impulsar l’obertura de filials d’empreses catalanes a l’estranger

L’objectiu del nou servei és facilitar la multilocalització empresarial i ampliar la presència de les companyies catalanes als mercats internacionals, ja sigui a través d’una implantació productiva, comercial, de serveis o logística

  • A més de l’ajut, la iniciativa també contempla assessorament tècnic per resoldre barreres, suport específic per a la planificació financera i acompanyament en destí a través de la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ al món
  • Les empreses de Catalunya tenen 8.382 filials a l’estranger, un 3% més que abans de la pandèmia

El Govern, per mitjà d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-, ha posat en marxa el nou programa ‘Multilocalització – Noves filials a l’estranger’ per  impulsar l’obertura de filials a l’estranger per part de les empreses catalanes. L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar la multilocalització i ampliar la presència del teixit empresarial català als mercats internacionals a través de la creació de filials, sucursals, subsidiàries, joint ventures o oficines de representació.

El secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos i Maduell, destaca que “l’objectiu d’aquest nou programa és contribuir a fer créixer la presència empresarial catalana al món i augmentar el nombre de filials a l’estranger, que actualment superen les 8.300, perquè en conseqüència, es puguin aprofitar molt millor les oportunitats que ofereixen els mercats internacionals”. Per Castellanos, “en un context internacional cada vegada més complex i amb més barreres al comerç, la multilocalització permet a les empreses ser més a prop dels clients o proveïdors per continuar mantenint, així, els alts nivells de les exportacions catalanes registrats en els darrers anys”.

El programa ‘Multilocalització – Noves filials a l’estranger’ preveu ajuts de fins a 30.000 euros per empresa que permetran subvencionar fins al 50% dels costos inicials de la implantació en un altre país, ja sigui productiva, comercial, de serveis o logística. Entre les despeses que preveu aquest ajut, s’inclouen aquelles relacionades amb la contractació de personal, d’assessors externs o del lloguer de locals i espais, entre d’altres. Aquests ajuts es dirigeixen a empreses catalanes amb un mínim de dos anys de facturació i que en el darrer any hagin arribat, com a mínim, al milió d’euros (en cas que la implantació a l’exterior sigui productiva) o al mig milió (si és comercial, logística o de serveis). Les empreses poden accedir al nou programa des d’aquest dimarts.

D’altra banda, en el marc del servei, que s’articularà mitjançant l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d’ACCIÓ, també s’ofereix assessorament tècnic personalitzat perquè les empreses puguin resoldre dubtes i barreres a l’hora d’obrir-se a l’exterior. Aquesta orientació especialitzada també preveu específicament el suport en la planificació financera perquè les empreses disposin dels recursos suficients per invertir en els seus projectes d’expansió internacional. Alhora, mitjançant la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions també proporciona acompanyament en destí per a aquelles companyies que el requereixin.

 Més de 8.300 filials al món

Actualment, segons el Directori d’empreses a Catalunya amb filials a l’estranger d’ACCIÓ, les empreses de Catalunya tenen actualment 8.382 filials en altres països, un 3,1% més que el 2019, abans de la pandèmia. Així, segons aquest estudi, Catalunya compta amb 3.165 empreses que tenen filials a l’estranger, i que estan localitzades principalment a Europa i Amèrica. Destaquen les ubicades a Portugal (9,3%), els Estats Units (8,7%), Mèxic (6,1%), el Brasil (6,1%) i França (6%).

Des del punt de vista de la cadena de valor, es tracta sobretot d’empreses de serveis (30,3% del total), manufactures (19,5%) i comercials (18,1%). Per volum de facturació, destaquen les empreses dels sectors de l’alimentació (11,8% del total), les infraestructures i la construcció (10,6%), de finances i assegurances (10,4%) i indústria farmacèutica (8,9%). L’estudi també apunta que el 83,4% de les empreses catalanes amb filials són pimes. A més, el 13,1% d’aquestes matrius són de sectors tecnològics.

Suport tècnic especialitzat per accedir als mercats internacionals

L’any 2018, es va posar en marxa l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d’ACCIÓ. Es tracta d’una finestreta única que ofereix suport gratuït en menys de 72 hores a les companyies que es troben amb obstacles que dificulten els seus processos de sortida a l’exterior (exportar, importar, implantar-se físicament a l’estranger o problemes derivats de la mobilitat de treballadors). El 2022, l’Oficina ha atès gairebé 2.000 consultes d’empreses que es troben amb obstacles en els seus processos de sortida a l’exterior.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio