Saltar al contenido

#627 Compliance i seguretat de la informació amb Claudia Maldonado

  • por


Des de fa un temps, dins de les organitzacions s’han incorporat nous conceptes. Nous termes com Compliance, compliment normatiu, responsabilitat empleat … etc. Tot això per la reforma de el Codi penal de 2010 que va establir que totes les societats poden incórrer en la comissió de delictes per la conducta dels seus empleats.
Avui Claudia Maldonado Tapia, auditora cap de Grail Cyber Tech ens posa a el dia en aquesta nova i important disciplina.




Otros artículos de interés
Etiquetas: