Saltar al contenido

#606 Cómo proteger nuestra reputación frente a un ciber ataque a nuestra empresa

qaz


En aquest programa no ens cansem de dir que a la Pime tradicional hi ha coses a les que no li volem donar importància tot i ser fonamentals per al correcte funcionament de l’empresa, com són la seguretat, la legalitat en temes de protecció de dades, i la imatge i la comunicació. Avui, amb la presència en el programa de Carles Pursals, director de Rethink for Change donarem unes primeres passes pel què és, com mantenir i com es perd la reputació personal o la reputació de la nostra marca. És a dir la reputació de la nostra empresa.