20 Milions Euros · Next Generation EU d’ajuts a Agrupacions Empresarials Innovadores

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) llença una convocatòria d’ajuts a Agrupacions Empresarials Innovadores per tal d’enfortir els col·lectius empresarials. 

 Els ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en el seu Component 13 Impuls a la Pime, Inversió 3 Digitalització i innovació, i per tant estan finançats amb fons Next Generation EU. 

 Les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) s’entenen com a la combinació, en un espai geogràfic, o sector productiu, d’empreses i centres de recerca i de formació públics o privats, involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu dirigits a obtenir avantatges i/o beneficis derivats de l’execució de projectes concrets de caràcter innovador. L’activitat de l’AEI s’ha d’organitzar entorn de un sector científic o tecnològic i/o a un mercat o segment de mercat objectiu.  

 A continuació s’estableixen els efectius i límits financers que defineixen les categories d’empreses: 

A) PIME: ocupa menys de 250 persones, té un volum de negoci anual inferior a 50 milions € o el seu balanç general és inferior a 43 milions€

B) Petita empresa: ocupamenys de 50 persones, té un volum de negoci anual inferior a 50 milions €

C) Microempresa: ocupa menys de 10 persones, té un volum de negoci anual inferior a 2 milions €

D) Gran empresa: qualsevol empresa que no compleixi cap dels anteriors criteris

E) Empresa de recent creació: constituïda com a màxim en els 5 anys anterior a la data de tancament de presentació de sol·licituds d’aquests ajuts

 

Els tipus d’actuacions subvencionables podran ser els següents: 

Línia 1: Actuacions de suport al funcionament d’AEI 

Línia 2: Estudis de viabilitat tècnica 

Línia 3. Projectes de Tecnologies Digitals 

 

Podran ser beneficiàries dels ajuts les AEI i les entitats associades inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del MINCOTUR i que estigui vigents en la data de publicació de cada convocatòria. 

 

Pressupost: 20M €                                         |
Data límit: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (pendent de publicació)
 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio