Saltar al contenido

#607 Transhumanisme i posthumanisme amb Albert Cortina

Radio Mon Digital #007 Transhumanisme amb Albert Cortina


El transhumanisme és un moviment cultural i intel·lectual internacional que té com a objectiu final transformar la condició humana mitjançant el desenvolupament i fabricació de tecnologies àmpliament disponibles, que millorin les capacitats humanes, tant a nivell físic com psicològic o intel·lectual. Ells pensadors transhumanistas estudien els possibles beneficis i perills de les noves tecnologies que podrien superar les limitacions humanes fonamentals, com també la tecnoètica adequada a l’hora de desenvolupar i usar aquestes tecnologías.Aquests especulen sostenint que els éssers humans poden arribar a ser capaços de transformar-se en éssers amb extenses capacitats, mereixedors de l’etiqueta “posthumà”.
Albert Cortina (Barcelona, 1961) és advocat i urbanista (UAB i UPC). És director de l’Estudi DTUM. Màster en Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans (UAB), assessora a governs i als agents privats en la implementació de polítiques i d’instruments de regulació, de planificació i de gestió de la ciutat, del territori i del paisatge. És impulsor de processos d’implicació ciutadana, de mediació i de concertació territorial, i consultor en intel·ligència ambiental i en estratègia per a un hàbitat urbà intel·ligent i sostenible integrat en la societat global del coneixement. És membre de grups de recerca sobre ètica aplicada a l’urbanisme i l’ordenació del territori. Imparteix docència en gestió del paisatge, i és autor de publicacions en urbanisme i medi ambient. En Fragmenta ha coordinat, juntament amb Miquel-Àngel Serra, ¿Humanos o posthumanos ?.