L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es posa a caminar per protegir la ciutadania, les empreses i les institucions


7 enero 2020NOTICIAS, TOP
Z-FOTO-BDOT

Un país digitalment avançat necessita garantir la plena seguretat en l’àmbit digital, i la Generalitat de Catalunya en aquest sentit,  aposta per disposar d’un servei públic de ciberseguretat que arribi a totes les capes de la societat catalana, que implementi una administració referent, que treballi estratègicament uns serveis i unes polítiques públiques cibersegures, impulsant una cultura de ciberseguretat d’àmbit de país, la definició d’un model de

govern de la ciberseguretat a Catalunya, i, com a sector estratègic, el foment del sector de ciberseguretat a Catalunya que faciliti la promoció del talent i la innovació.

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té com a funcions principals la prevenció, detecció i resposta davant de les creixents ciberamenaces i riscos de l’ecosistema digital, desplegant estratègies d’assessorament, planificació, gestió, coordinació i supervisió de la ciberseguretat en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic, tot afegint una col.laboració directa amb els ens locals dels país.

Els objectius de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya són els següents:

 • Prevenir i detectar incidents de ciberseguretat, desplegant les respostes i les mesures de prevenció adients.
 • Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
 • Exercir les funcions d’equip de respostes a emergències (CERT)
 • Investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidents i ciberatacs
 • Generar una estratègia d’intel.ligència en matèria de ciberseguretat, amb la publicació d’informes, articles i estudis de caire tècnic.

Una vegada constituït el Consell d’Administració de l’Agència, la voluntat del Govern és que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, es trobi plenament operativa a partir de l’1 de gener de 2020.

El Consell d’Administració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya està integrat per vuit membres:

 1. La persona titular del departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital, que n’exerceix la presidència
 2. La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital, que n’exerceix una vicepresidència
 3. La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de seguretat pública, que n’exerceix l’altra vicepresidència
 4. La persona que ocupi la Secretaria del Govern
 5. La persona titular de la direcció general o òrgan jeràrquicament superior del departament competent en matèria d’administracions locals
 6. La persona titular de la direcció general o òrgan jeràrquicament superior del departament competent en matèria de seguretat pública
 7. La persona titular de la direcció general o òrgan jeràrquicament superior del departament competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació
 8. La persona que n’exerceixi la direcció de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

La creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya va ser aprovada pel Parlament per àmplia majoria el juliol de 2017. La Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya estableix la creació i forma jurídica de l’entitat, que està adscrita al departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.

La Ciberseguretat és un pilar fonamental en l’agenda d’un país cibersegur, i ha de facilitar el desenvolupament d’un clima de confiança i seguretat digitals, que afavoreixein les interaccions digitals de la ciutadania, de les institucions públiques i del conjunt de l’economia productiva del país.

 

Sobre el autor

mm

Redacción Contenido creado o curado por nuestros redactores, atendiendo al perfil del directivo y empresario TIC y de las Pymes en proceso de transformación digital.


equipo
Staff
Alvar Soto - CEO
Tomás Cascante - Redactor Jefe
Patricia Madrid - Redactora
Santa Vásquez de la Cruz - LATAM

Consejo Asesor
Jordi Marín - Advisor
Jesús Soler - Advisor
LLuís Mas - Advisor
Sonia Solà - Advisor
Fernando Montans - Advisor

Con el apoyo y la colaboración de
Mobile World Capital Barcelona
Blockchain Institute & Technology
about
Tertulia Digital editor of this magazine, is a non-profit educational association whose goal is to create and divulge informative and educational contents about technological innovation and its impact on the corporate world and the society.

---------------

Tertulia Digital, editora de esta revista, es una asociación educativa sin ánimo de lucro cuyo objetivo es crear y divulgar contenidos informativos y educativos sobre la innovación tecnológica y su impacto en el mundo empresarial y la sociedad.

---------------

Aribau, 276 1o 1a
08006 Barcelona
Spain

hola@barcelonadot.com
próximos artículos
Ninguna entrada programada
Categorías
Desarrollo web y soporte técnico
Editor
TOMÁS CASCANTE
Barcelona
Spain