La transformació del paisatge local amb l’e-comerç


7 noviembre 201803 Catalunya TIC, 90 Pae
1024_2000-154

El comerç online està transformant el paisatge de les ciutats. Mentre que les grans empreses de distribució estan vivint un creixement imparable i instal·lant nous centres logístics, les botigues que no estan complementant la seva activitat a peu de carrer amb un taulell a Internet estan exposades a una disminució gradual de vendes i, per tant, a una reducció de les seves plantilles 

Això té diversos impactes directes i indirectes a nivell local:

– En els mercats laborals, en alguns casos en forma de pèrdua neta de llocs de treball i en altres casos en forma de substitució de llocs de treball en el comerç per llocs de treball “digitals”. Aquesta reestructuració dels mercats laborals locals també comporta un canvi de necessitats de transport dels treballadors del sector “comerç” que en lloc d’anar a treballar a la botiga del mateix municipi, s’han de desplaçar a les afores de les ciutats fins a les “noves” empreses relacionades amb la distribució on-line.

– En el sector del transport de mercaderies: el sector minorista tradicional requeria una distribució amb camions mitjans i zones de càrrega i descàrrega, mentre que el comerç on-line exigeix molts més desplaçaments de vehicles més petits que van porta a porta.

– En la fiscalitat local: la transformació del comerç local pot suposar una reducció o un augment de la recaptació en funció de la redistribució de l’activitat (tancament de comerços, instal·lació de centres de distribució d’empreses d’e-comerç i obertura de botigues de proximitat de les multinacionals de comerç on line).

Sigui com sigui, el què és evident és que els governs locals no poden desentendre’s d’aquesta profunda transformació de l’activitat econòmica municipal i d’hàbits dels ciutadans (consumidors i treballadors). Per tal de minimitzar-ne els efectes negatius i aprofitar-ne les oportunitats, han de monitoritzar-ne permanentment l’impacte a nivell local i  han de preveure l’adopció de mesures d’adaptació en matèria urbanística, de transports, de dinamització/digitalització del comerç local o de polítiques actives d’ocupació.

 

 llegeix la notícia original completa a:
 http://fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=26575&id2=30

ALTA boletín de noticias / ALTA butlletí de notícies

.

.

.

.

 

Sobre el autor

mm

Clipping Contenidos curados por nuestros redactores atendiendo al perfil del directivo y empresario TIC y de las Pymes en proiceso de transformación digital


INDEPENDENCIA EDITORIAL
BARCELONADOT es una Revista de Prensa editada con la colaboración de Tertulia Digital, asociación para la difusión y divulgación de las TIC, sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin ningún apoyo ni público ni privado lo que nos permite mantener una deseable independencia editorial.
TRIPULACIÓN

Alvar Soto – CEO
Tomás Cascante – Editor

Patricia Madrid - Portada
Albert Cortada - Tertulia Digital radio
José Cruset
– Tecnología
Ferran Amago - Telecomunicaciones
Elena Casany – Vida Sana
Chus Blasco - Economía y Empresa
Pilar Alcántara – Cultura
Santa Vásquez de la Cruz – Latam

Antonio Parra - Realización AV
Albert Oliveras – Fotógrafo
Joan Bosch – Producción Audiovisual

COLABORAMOS CON
Desarrollo web y soporte técnico
Producción y contenidos:
COMUNICANDING, Barcelona, Spain