Fem Ocupació per a Joves


“Fem Ocupació per a Joves” (FOJ) és un programa innovador creat per la comunitat autònoma de Catalunya. Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb una certa experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Per participar al programa cal que els joves disposin del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig.

Cadascuna de les persones joves que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals:
1- Experiència professional mitjançant contracte laboral.
2- Formació vinculada al contracte de treball.
3- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

Els beneficis per a les empreses i autònoms que contractin aquests joves són una subvenció equivalent al SMI compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions (per ex. les quotes a la SS en el cas de combinar el contracte temporal amb vinculació formativa), l’assessorament en la tramitació, la formació pel lloc de treball també subvencionada i el compromís de seguiment de la persona contractada per part de la FAGEM amb tutories mensuals.

Els joves dedicaran el 75% de la jornada laboral a l’empresa i el 25% a fer la formació pactada amb el SOC (mínim 90 hrs i màxim 150 hrs) i aquesta es realitzarà a la FAGEM o be a les aules de l’ empresa subcontractada per aquest fi; tenint en compte que l’ empresa contractant també pot realitzar la formació sempre i quan disposi de certificat de solidesa de l’immoble. La durada del contracte és de 6 mesos, sense compromís de continuïtat.

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntad de l’empresa de participar en el programa «Fem Ocupació per a Joves», mitjançant la contractació de persones joves participants.

«Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa «Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa «Fem Ocupació per a Joves”.

 

lee la noticia original completa en:  / llegeix la notícia original completa a:

ALTA boletín de noticias / ALTA butlletí de notícies

.

.

.

.

 

Sobre el autor

mm

Redacción Contenidos curados por nuestros redactores atendiendo al perfil del directivo y empresario TIC y de las Pymes en proiceso de transformación digital


Equipo

(por orden de aparición)
Tomâs Cascante
Alvar Soto
Joan Bosch
Patricia Madrid
Santa Vàsquez de la Cruz
Chus Blasco
Sonia Solà
Jesús Soler
Jordi González-Pons
Fernando Montans

COLABORAMOS CON
FlICKR GALLERY
Próxima publicación:
  • Aprovecha el fin de semana para profundizar en nuestros contenidos (14 diciembre 2019)
Desarrollo web y soporte técnico
Producción y contenidos:
TOMÂS CASCANTE, Barcelona, Spain