CATALUNYA / La Generalitat ampliarà a un 25% del territori la cobertura de banda ampla


23 enero 2018NOTICIAS
x

Una nova solució tecnològica anomenada Accés Fix Ràdio (AFR) i vinculada a les xarxes mòbils 3G i 4G donarà accés als serveis que fins ara oferia la xarxa BAR (Banda Ampla Rural) amb millors prestacions i a uns preus equivalents

La Generalitat de Catalunya, a través de l’acord a què ha arribat la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i l’operadora de telecomunicacions Telefónica, garantirà la continuïtat del servei de la xarxa de Banda Ampla Rural (BAR) al territori que fins ara oferia la companyia Iberbanda-Telefónica, mitjançant una solució vinculada a les xarxes mòbils 3G i 4G que millora les prestacions de la xarxa WiMAX per un preu equivalent.
 .
L’any 2003, la Generalitat de Catalunya va engegar el desplegament d’una xarxa d’accés a Internet mitjançant tecnologia ràdio (WiMAX), anomenada xarxa de Banda Ampla Rural (BAR), amb l’objectiu de complementar l’oferta existent d’accés a Internet, fonamentada majoritàriament amb tecnologies DSL i que es concentrava en els municipis amb més habitants. El desplegament i l’explotació de la xarxa es va adjudicar a l’empresa Iberbanda, que al 2006 va passar a ser la filial de Telefónica dedicada a la gestió de la xarxa de tecnologia sense fils WiMAX.
 .
L’any 2012, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), com a organisme encarregat de la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, va signar amb Telefónica un contracte d’explotació de la xarxa BAR de titularitat de la Generalitat de Catalunya en el marc dels contractes relacionats amb el nou Model TIC, contracte que finalitza l’octubre de 2018.
 .

alta

Sobre el autor

mm

Redacción Contenido creado o curado por nuestros redactores, atendiendo al perfil del directivo y empresario TIC y de las Pymes en proceso de transformación digital.


equipo
Staff
Alvar Soto - CEO
Tomás Cascante - Redactor Jefe
Patricia Madrid - Redactora
Santa Vásquez de la Cruz - LATAM

Consejo Asesor
Jordi Marín - Advisor
Jesús Soler - Advisor
LLuís Mas - Advisor
Sonia Solà - Advisor
Fernando Montans - Advisor

Con el apoyo y la colaboración de
Mobile World Capital Barcelona
Blockchain Institute & Technology
donde
Aribau, 276 1o 1a
08006 Barcelona
Spain

hola@barcelonadot.com
próximos artículos
Ninguna entrada programada
Categorías
Desarrollo web y soporte técnico
Editor
TOMÁS CASCANTE
Barcelona
Spain