CATALUNYA / E-govern en els governs locals i regionals: recomanacions i eines


El Pla d’acció de la UE en matèria d’e-govern per al període 2016-2020 estableix 7 principis que han de guiar l’acció de les administracions públiques:

s’han d’oferir els serveis en suport digital com a opció preferent, cal assegurar que no es dupliqui la petició de documentació a ciutadans i empreses, els serveis digitals s’han de dissenyar de forma inclusiva i accessible, l’obertura i la transparència han de ser principis de funcionament organitzatiu, els serveis digitals han d’estar accessibles a nivell europeu, cal impulsar la interoperabilitat de les dades, i cal assegurar la seguretat i la protecció de dades.
.
Més enllà d’aquests requisits, l’organització de fòrums participatius per dissenyar o millorar serveis digitals constitueix una estratègia valuosa per a millorar-ne la usabilitat i per donar-los a conèixer entre la ciutadania. Així mateix cal considerar la cooperació amb petites empreses o start-ups per la seva capacitat d’innovació per a la qual cosa és necessari l’adopció d’un paper proactiu per atreure-les als concursos de contractes públics.
.
Existeixen 3 fonts de finançament europees per a projectes d’administració digital: el Fons Europeu Estructural i d’Inversió (ERDF, ESF i EAFRD), Horitzó 2020 (H2020) i Connectant Europa (Connecting Europe Facility).
.

Original en: alcaldes.eu

Sobre el autor

mm

Redacción Contenidos curados por nuestros redactores atendiendo al perfil del directivo y empresario TIC y de las Pymes en proiceso de transformación digital


Equipo

(por orden de aparición)
Tomâs Cascante
Alvar Soto
Joan Bosch
Patricia Madrid
Santa Vàsquez de la Cruz
Chus Blasco
Sonia Solà
Jesús Soler
Jordi González-Pons
Fernando Montans

COLABORAMOS CON
FlICKR GALLERY
Desarrollo web y soporte técnico
Producción y contenidos:
TOMÂS CASCANTE, Barcelona, Spain