CATALUNYA / E-govern en els governs locals i regionals: recomanacions i eines


1 diciembre 201703 Catalunya TIC
X

El Pla d’acció de la UE en matèria d’e-govern per al període 2016-2020 estableix 7 principis que han de guiar l’acció de les administracions públiques:

s’han d’oferir els serveis en suport digital com a opció preferent, cal assegurar que no es dupliqui la petició de documentació a ciutadans i empreses, els serveis digitals s’han de dissenyar de forma inclusiva i accessible, l’obertura i la transparència han de ser principis de funcionament organitzatiu, els serveis digitals han d’estar accessibles a nivell europeu, cal impulsar la interoperabilitat de les dades, i cal assegurar la seguretat i la protecció de dades.
.
Més enllà d’aquests requisits, l’organització de fòrums participatius per dissenyar o millorar serveis digitals constitueix una estratègia valuosa per a millorar-ne la usabilitat i per donar-los a conèixer entre la ciutadania. Així mateix cal considerar la cooperació amb petites empreses o start-ups per la seva capacitat d’innovació per a la qual cosa és necessari l’adopció d’un paper proactiu per atreure-les als concursos de contractes públics.
.
Existeixen 3 fonts de finançament europees per a projectes d’administració digital: el Fons Europeu Estructural i d’Inversió (ERDF, ESF i EAFRD), Horitzó 2020 (H2020) i Connectant Europa (Connecting Europe Facility).
.

Original en: alcaldes.eu

Sobre el autor

mm

Clipping Contenidos curados por nuestros redactores atendiendo al perfil del directivo y empresario TIC y de las Pymes en proiceso de transformación digital


INDEPENDENCIA EDITORIAL
BARCELONADOT es una Revista de Prensa editada con la colaboración de Tertulia Digital, asociación para la difusión y divulgación de las TIC, sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin ningún apoyo ni público ni privado lo que nos permite mantener una deseable independencia editorial.
TRIPULACIÓN

Alvar Soto – CEO
Tomás Cascante – Editor

Patricia Madrid - Portada
Albert Cortada - Tertulia Digital radio
José Cruset
– Tecnología
Ferran Amago - Telecomunicaciones
Elena Casany – Vida Sana
Chus Blasco - Economía y Empresa
Pilar Alcántara – Cultura
Santa Vásquez de la Cruz – Latam

Antonio Parra - Realización AV
Albert Oliveras – Fotógrafo
Joan Bosch – Producción Audiovisual

COLABORAMOS CON
Desarrollo web y soporte técnico
Producción y contenidos:
COMUNICANDING, Barcelona, Spain