CATALUNYA / A partir d’ara les resolucions dels ajuts directes de la PAC es podran consultar per internet


11 junio 201802 Catalunya TIC
x

El Departament d’Agricultura posa en marxa aquest nou sistema de notificacions, de manera que, a partir de la campanya 2017, les esmentades resolucions tindran format electrònic i no s’enviaran en paper

Fa anys que el DARP ve treballant en optimitzar la gestió i la simplificació d’aquests tràmits i ara fa un pas més amb una nova millora tecnològica consistent en un nou mòdul de consulta pública amb la informació relativa a tots els pagaments i la de la resolució de cadascun dels ajuts

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha presentat el nou sistema de notificació i consulta de les resolucions de pagament dels ajuts directes de la PAC per a simplificar i fer més ràpida la comunicació dels pagaments; de manera que a partir d’ara les resolucions de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2017 es notificaran amb un anunci que es publicarà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler), i es podran consultar a través de l’aplicació ‘Consulta pública’ del DARP.
 .
Així, per a poder efectuar la consulta, el beneficiari s’haurà d’identificar en l’esmentada aplicació amb el mateix codi i contrasenya que el Departament li va facilitar a l’inici de la campanya DUN 2018; i contra la resolució de l’ajut es podrà presentar recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de notificació a l’e-tauler.
 .
El Departament d’Agricultura ve treballant fa anys en la millora de la gestió i la simplificació dels tràmits dels ajuts directes de la PAC. L’any 2007 les comunicacions sobre drets de  pagament únic es van començar a generar amb una aplicació anomenada PUNIC, i s’enviaven per correu postal al beneficiari.
.

Segueix llegint l’original a: premsa.gencat

alta

Sobre el autor

mm

Clipping Contenidos curados por nuestros redactores atendiendo al perfil del directivo y empresario TIC y de las Pymes en proiceso de transformación digital


INDEPENDENCIA EDITORIAL
BARCELONADOT es una Revista de Prensa editada con la colaboración de Tertulia Digital, asociación para la difusión y divulgación de las TIC, sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin ningún apoyo ni público ni privado lo que nos permite mantener una deseable independencia editorial.
TRIPULACIÓN

Alvar Soto – CEO
Tomás Cascante – Editor

Patricia Madrid - Portada
Albert Cortada - Tertulia Digital radio
José Cruset
– Tecnología
Ferran Amago - Telecomunicaciones
Elena Casany – Vida Sana
Chus Blasco - Economía y Empresa
Pilar Alcántara – Cultura
Santa Vásquez de la Cruz – Latam

Antonio Parra - Realización AV
Albert Oliveras – Fotógrafo
Joan Bosch – Producción Audiovisual

COLABORAMOS CON
Desarrollo web y soporte técnico
Producción y contenidos:
COMUNICANDING, Barcelona, Spain