Quins són els principals avantatges de l’automatització de processos?


Automatitzar un procés que fins llavors ha estat manual ens assegura estalviar costos, temps i, a més, ser molt més eficients en el nostre dia a dia a la feina.

En el competitiu mercat actual, són cada vegada més les empreses que opten per automatitzar els seus processos, per tal de ser més rendibles i eficients. L’automatització de gestions administratives és la utilització de sistemes per tal de fer més fàcil, efectiu i eficient el funcionament d’una empresa.

En general, totes les activitats que desenvolupa una persona dins d’una organització tenen com a suport un procés, que pot o no estar formalitzat, però que sempre ens indica com flueix la informació dins de la companyia. Quan aquests processos estan definits i es té clar quines persones, de quines àrees i que tasques han de desenvolupar dins el procés, així com es coneix la informació que ingressa, com es transforma i com es lliura al final d’aquest, es parla d’un sistema. És en aquest moment quan la companyia pot començar a plantejar-se la necessitat o els beneficis que li suposaria automatitzar.

L’automatització de processos, té com a objectiu principal la reducció de costos mitjançant la integració d’aplicacions que substitueixen els processos manuals, accelerant el temps d’execució de les tasques i eliminant els possibles errors humans que poden cometre en treballar de forma manual.

Principals avantatges de l’automatització de processos

 • Reducció de costos: Millora la càrrega de l’equip, disminuint els recursos
 • Es redueix el nombre d’errors: Evita errors humans o de comunicació
 • Augment significatiu de la velocitat d’execució: Reducció significativa de temps
 • Possibilitat d’obtenir informes: De forma ràpida en el moment
 • Tenir seguiment: Permet seguir la traçabilitat del procés en tot moment
 • Control de resultats en temps real: Sempre actualitzat
 • Eliminació de l’acumulació de paper: Amb la consegüent reducció de costos tant de material com d’impressió

Què hem de tenir en compte a l’hora d’automatitzar un procés?

 • Hem de conèixer el procés de cap a cap.
 • Hem de mesurar els temps que estem emprant en cada tasca.
 • Analitzar quins aspectes del procés podem eliminar o simplificar.
 • Recolzar-nos en programari i / o aplicacions que ens facilitin la feina.
 • Integració de diferents plataformes i programari que es comuniquin entre si.

En definitiva, fent un bon seguiment i anàlisi del procés, i comptant amb la tecnologia i assessorament adequats, ens assegurarem una bona gestió dins l’empresa i impulsarem el seu creixement.

Descobreix com optimitzar els processos de la teva empresa amb Sintelec

Article original

Sobre el autor

mm

Redacción Barcelona


Equipo

(por orden de aparición)
Tomâs Cascante
Alvar Soto
Joan Bosch
Patricia Madrid
Santa Vàsquez de la Cruz
Chus Blasco
Sonia Solà
Jesús Soler
Jordi González-Pons
Fernando Montans

COLABORAMOS CON
FlICKR GALLERY
Próxima publicación:
 • Aprovecha el fin de semana para profundizar en nuestros contenidos (23 noviembre 2019)
Desarrollo web y soporte técnico
Producción y contenidos:
TOMÂS CASCANTE, Barcelona, Spain